Søg Garagen Hej Gæst! Register

Ang. Politi/konfiskation af knallerter
#1
Hejsa BS :wink:

Er lige blevet foreslået at skifte min knallert over i mine forældres navn, da det angiveligt skulle sikre mig mod konfiskation i det usandsynlige tilfælde af jeg skulle blive stoppet på min afdroslede knallert. Jeg er før blevet stoppet med bøde og hele lortet, så jeg er i "registeret" og derfor kunne de konfiskere den hvis jeg en anden gang blev stoppet.

Jeg mener dog ikke, det skulle hjælpe. Jeg mener at have læst, at straffen afhænger af føreren, og ikke ejeren - altså hvis føreren er tidligere "straffet", kan politiet godt konfiskere køretøjet selv om ejeren ikke er.

Jeg synes da også det ville være lidt for nemt, hvis man bare kunne omregistrere den.

Glæder mig til at høre fra jer :wink:
http://www.Kemikongen.com ;)

Gilera Storm'en er rundet de 15.000 kilometer - Kørt af mig på et enkelt år ;).
Jeg kører nu hovedsagligt på min Aprilia SX.
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#2
Christian Skrev:Hejsa BS :wink:

Er lige blevet foreslået at skifte min knallert over i mine forældres navn, da det angiveligt skulle sikre mig mod konfiskation i det usandsynlige tilfælde af jeg skulle blive stoppet på min afdroslede knallert. Jeg er før blevet stoppet med bøde og hele lortet, så jeg er i "registeret" og derfor kunne de konfiskere den hvis jeg en anden gang blev stoppet.

Jeg mener dog ikke, det skulle hjælpe. Jeg mener at have læst, at straffen afhænger af føreren, og ikke ejeren - altså hvis føreren er tidligere "straffet", kan politiet godt konfiskere køretøjet selv om ejeren ikke er.

Jeg synes da også det ville være lidt for nemt, hvis man bare kunne omregistrere den.

Glæder mig til at høre fra jer :wink:
Det er korrekt, at det er føreren, der bliver registreret, og ikke knallerten. Bliver du taget anden gang på tre år, vil den ulovlige knallert, du bliver taget på, kunne blive konfiskeret, uanset hvem, der måtte eje den. Det er dog sådan, at hvis knallerten ikke tilhører dig, eller du ikke er bruger, men blot har lånt den kortvarigt, vil man først forsøge at konfiskere din egen knallert, hvis du har en sådan stående derhjemme. Jeg har før beskrevet muligheden for en evt. "omgåelse", ved at køre på en knallert, "man lige har lånt, til en kort tur" fra en anden. Det kunne være, at to kammerater kører på "hinandens knallert", eller, som du er blevet foreslået, på "forældrenes" knallert kortvarigt, og så har en skodknallert stående derhjemme, der så kunne blive konfiskeret. Jeg skriver kortvarigt, da der ikke er angivet en nøjagtig tidsgrænse, men mon ikke, at det drejer sig om maks. en uge-14 dage? Har man den i længere tid, heller ikke defineret, har man fået overdraget brugsretten, og er dermed bruger af knallerten, og altså ikke kortvarig låner. For brugere, gælder samme regler, som for ejere.

Politiet har dog også luret fidusen - det er nemlig ikke så dumt, som nogle vil gøre det til Ked af det og vil derfor ikke altid hoppe på den med, at konfiskere den gamle rustne Velo, på flade dæk, der holder hjemme i skuret. Det kan politiet gøre fordi, konfiskationen af knallerten, og konfiskationen af ulovlige dele, herunder især reglen om konfiskation af hele varioen, ved fjernet skive, alene blev vedtaget, som en økonomisk ekstrastraf, da bødesatsen ikke afskrækkede synderligt. Det er altså alene et væsentligt økonomisk værditab, man vil påføre folk - "så de knægte kan lære det" - og derfor vil man ikke umiddelbart tage til takke med en til formålet erhvervet skodknallert, uden særlig værdi. Det er dog op til domstolene, at vurdere, hvorvidt det er den ene eller anden knallert, der kan konfiskeres.

Ejer man ikke selv en knallert, er der dog intet at rafle om, så ryger den knallert, man kører på, uanset ejer/brugerforhold. Så lån ikke din ulovlige knallert ud til en, der er blevet taget før, inden for de seneste tre år :wink:
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
#3
kragen Skrev:Så lån ikke din ulovlige knallert ud til en, der er blevet taget før, inden for de seneste tre år :wink:

Medmindre man kender en god, voldelig inkasso Grin


Tak for svaret Smil Det hjalp. Jeg er kommet til den konklusion at jeg ikke gider "makke" mere med det, og derfor holder min SX standart u/ begrænsninger og kører pænt, og venter med de sjove hastigheder til næste år, hvor jeg får MC.

...En meget larmende MC med foretrukket "køre-sted" i en cirkel rundt om politistationen :twisted:


Er det forresten ikke 2 år? Det sagde betjenten da min knallert blev taget første og sidste gang Grin At en betjent siger det kan dog ikke tages for gode varer - jeg har før snakket i telefon med en betjent som var 100% sikker på at man havde 2 "chancer" og at det først var 3. gang... Det viser lidt om hvor seriøst de tager deres arbejde Griner
http://www.Kemikongen.com ;)

Gilera Storm'en er rundet de 15.000 kilometer - Kørt af mig på et enkelt år ;).
Jeg kører nu hovedsagligt på min Aprilia SX.
Svar
#4
Christian Skrev:(...)Er det forresten ikke 2 år? Det sagde betjenten da min knallert blev taget første og sidste gang Grin At en betjent siger det kan dog ikke tages for gode varer - jeg har før snakket i telefon med en betjent som var 100% sikker på at man havde 2 "chancer" og at det først var 3. gang... Det viser lidt om hvor seriøst de tager deres arbejde Griner
Det er ikke første gang, jeg har hørt det med 2 år, og at de på SG fremturer med det, men her på B:S må jeg fastholde 3 år, indtil nogen påviser noget andet :wink:

Her er ordlyden i loven, som vist ikke er til at tage fejl af:

Stk. 3. Har ejeren (brugeren) af en knallert to gange før lovens
ikrafttræden gjort sig skyldig i overtrædelse af færdselslovens
§ 67, stk. 2, ved at have foretaget konstruktive
ændringer af en knallert, og gør den pågældende efter lovens
ikrafttræden, og inden 3 år efter at den første overtrædelse er
begået, sig skyldig i en overtrædelse af færdselslovens § 67,
stk. 2, ved at være ejer (bruger) af knallert, der er konstruktivt
ændret med henblik på hastighedsforøgelse, eller som er i en
sådan ulovlig stand, at den, for så vidt angår lille knallert, kan
køre 43 km i timen eller derover og, for så vidt angår stor
knallert, kan køre 64 km i timen eller derover, skal der ske
konfiskation efter færdselslovens § 133 a, stk. 5, som indsat
ved denne lovs § 1, nr. 8.
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
#5
Jeg må indrømme at jeg stadig har problemer med at forstå rækkevidden af denne lov tilbunds og om den vil holde i byretten. Antag følgende scenario:


Polini-Palle låner Karlo-Knækpottes tunede T-Rex og bliver stoppet. Politiet har tidligere haft fat i Polini-Palle i en lignende anledning så derfor konfiskerer de køretøjet på stedet. Karlo-Knækpotte er forståeligt nok sur over at have mistet sin elskede T-Rex - specielt efter at han lige har brugt dagevis på at montere blå neon under frontskjoldet - så han beslutter sig for at gå rettens vej. Her kan han så vælge at......

Sagsøge politiet

- Argumentet er, at sagen drejer sig om et mellemværende mellem de juridiske myndigheder og Palle. Karlo er ikke part i sagen og kan derfor ikke holdes økonomisk ansvarlig for Palles lovovertrædelse. Det er korrekt at Karlo lånte T-Rex'en til Palle, men han havde ingen indflydelse på eller viden om, hvor Palle kørte med den - det var Palles egen beslutning. Og der er jo steder hvor færdselsloven ikke gælder og man fuldt lovligt kan køre med en tunet knallert.

- Karlo havde heller ingen mulighed for at checke om Palle havde været stoppet før og derfor var i fare for at falde for konfiskations-reglen. Hvis han havde ringet til politiet og spurgt, "Hejsa, det er Karlo. Kan I sige mig hvor mange gang Poul har været stoppet på knallert indenfor de seneste tre år?". ville de næppe have givet ham oplysningen. Derfor må han da kunne sige at have været i god tro.

- Et andet muligt argument er definitionen på begrebet "bruger". I loven står der jo ikke "fører", men "bruger, og i forsikringsverdenen er en "bruger" lig med en person som regelmæssigt disponerer over det pågældende køretøj. Ikke blot for en enkelt tur, men over en længere periode. Det faktum at ordet "bruger" bevidst benyttes i stedet for "fører" antyder at intentionerne bag loven er, at lovovertræderen skal have konfiskeret noget som han er "ejer" eller "bruger" af - ikke noget som han bare har "lånt". Og jeg går ud fra at bevisbyrden ligger hos myndighederne.


Gå efter Polini-Palle

Kort og godt kan man vel sige, at Karlo overlod sin elskede T-Rex i Palles varetægt på sidstnævntes egen opfordring, og nu er den væk. Uanset om den blev stjålet, faldt i havnen, blev bortført af muterede gorillaer fra den Sorte Galaxe eller blev konfiskeret af myndighederne, så er Palle vel juridisk forpligtet til at erstatte den. Ok, han har nok ikke lige pengene, men mange familier har jo en ansvarsforsikring på deres børn, så måske kan den dække den tabte T-Rex? Og selv om den reelt gik tabt som følge af en ulovlig handling, så kommer det vel ikke Karlo ved. Man får jo også erstattet sin bil selv om den skulle blive stjålet og brugt til et bankrøveri...
8)kragen Skrev:....., for så vidt angår lille knallert, kan
køre 43 km i timen eller derover og, for så vidt angår stor
knallert, kan køre 64 km i timen eller derover, skal der ske
konfiskation
efter færdselslovens § 133 a, stk. 5, som indsat
ved denne lovs § 1, nr. 8....

Interessant at der står, at der "skal" ske konfiskation. Så det er altså ikke op til betjentens egen vurdering - han har simpelthen intet valg jfr. loven. Den skal bare konfiskeres! Færdigt arbejde! Phew, jeg skal ellers love for at de er sure på os derinde i Folketinget...
:roll:
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#6
Du har da helt ret. Jeg har også tidligere stillet spørgsmålstegn ved "lovligheden" i den lov. Men nu er den der, og vi må desværre leve med den, indtil en domstol siger noget andet. At den giver hjemmel til konfiskation af både anden- og trediemands ejendom, er simpelthen noget svineri., og ikke noget, vi er vant til, bliver brugt i anden sammenhæng af denne karakter.

Du beskriver fint det "uretfærdige" i, at Karlo står med en alvorlig bet, af årsager, han ikke har nogen reel indflydelse på, eller kendskab til. Han kan jo have lånt den ud til banerace, under forudsætning af, at Palle kun brugte den på banen. At Palle så bliver taget på den, på vej fra f.eks. en parkeringsplads uden for banen til selve banen, burde med rimelighed kun ramme Palle. Men sådan spiller musikken altå ikke, At sagsøge politiet, hjælper således heller intet, da lovgivningen er, som den er. Karlo må altså selv ryste pengene ud af Palle, da et civilt søgmål næppe vil være muligt, og forsikringen ikke skal dække.

Bruger/låner er, som i forsikringsverdenen, et (bevidst) diffust begreb. Det nærmeste man kommer en definiton på en bruger er, at man skal have fået overdraget brugsretten til knallerten, før man kan betragtes som bruger - ellers er man kun "låner". Det efterlader os bare med noget lige så diffust, som "overdrage" og "brugsret". "Overdrage" indikerer jo, at der bør foreligge noget skriftligt eller mundligt om handlingen. "Brugsret", til forskel fra at låne, betyder, at man groft sagt, har lov til, at behandle det lånte, som sit eget. Er ingen af disse forudsætninger til stede, bør man derfor betragtes som låner. Men niks, nej, nul. Man har overladt det til et "skøn", om knallerten er lånt ud for en kortere periode, eller om den er overdraget for en længere periode, uden at denne "tidshorisont" er defineret. Man havner derfor i en situation, hvor der er omvendt bevisførelse - noget vi ellers kun kender fra skatteretten - altså, at man selv skal bevise sin uskyld, og ikke myndighederne, der skal bevise skyld Ond

Vedr. færdselslovens § 133 a, stk. 5, så er der dog kommet denne tilføjelse, da ordet "skal" er en "smutter" :oops: :
Konfiskation kan dog undlades, hvis særlige grunde taler derfor.

Så er man på den sikre side, hvis nogen skulle kunne komme på nogle "særlige grunde", en betjent Fortvivlethock: eller en dommer vil acceptere. Det fremgår ikke, hvem, der kan/skal foretage dette skøn, så politiet kan sagtens varetage dette skøn. Det ville dog være rart, hvis man kunne få indblik i et evt. "skuffecirkulære, der opremser de "særlige grunde" - men det skal vi nok ikke gøre os forhåbninger om Griner Folketinget vil os til livs, og strammer tommelskruerne mere og mere, indtil vi giver op, og tager bussen eller cyklen, når EU nu ikke vil tillade et direkte forbud imod knallerter i Danmark. Nedsættelse af hastigheden til 25, konfiskation af knallerten, og inden længe, udsættelse af retten til at erhverve kørekort, samt højere bøder. De 16-17 årige går en trang tid i møde, mens de kan se deres jævnaldrende i resten af EU tøffe rundt med 80 km/t på deres 125'ere.
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar


Forum spring: