Søg Garagen Hej Gæst! Register

Hvad dækker ansvarsforsikringen?
#1
Hej,

Jeg har det helt fint med at scootere kun må køre 30 i dk, det kan jeg godt se hvorfor. Jeg kan bare ikke forstå hvorfor at den lovpligtige ansvarsforsikring i dækker hvis scooteren kan køre mere end 30 km i timen (svært at modbevise ned af bakken), kan det virkelig passe? Jeg syntes i forvejen at når man kommer kørende med 30-40 er det eneste problem cyklisterne som konstant køre i vejen, over for rødt, ud foran en bil, køre på fortovet og uden hjeml. Men når scooteren kan køre de 30-40 stykker så er problemet jo lige at forsikringen ikke dækker? Hvis en cyklist der køre 40-50 (kan de racer-cykler godt komme op på :S) vælger at køre end i en bil så vil de ikke skulle betale en disse normalt. Men hvis en bil på kørte en knallert så ville man skulle betale afstatning og ikke få noget igen... Er det ikke lidt hul i hovedet? :S
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#2
Nej desværre ikke.. Selvom du kører for stærkt i bil betaler ansvar, Men hvis du laver konstroktive ændringer på en scooter, ryger forsikringen, og du skal betale for alt ..

Mærkeligt ordning, men sådan er det desværre bare .. Ked af det Man må tage det sure med det søde ..
Svar
#3
2hvybg3yb Skrev:Nej desværre ikke.. Selvom du kører for stærkt i bil betaler ansvar, Men hvis du laver konstroktive ændringer på en scooter, ryger forsikringen, og du skal betale for alt ..

Mærkeligt ordning, men sådan er det desværre bare .. Ked af det Man må tage det sure med det søde ..
Fortvivlethock: Den lovpligtige ansvarsforsikring vil dække skaderne hos modparten, hvis du er den skyldige i skaderne og/eller modparten ikke er forsikringspligtig. Dette gælder uanset, om du kører for stærkt i bil, eller har lavet ulovlige konstrukltive ændringer på en knallert.

Såfremt din "adfærd" har haft en væsnetlig indflydelse på skaderne, kan forsikringsselskabet dog gøre regres gældende over for føreren. Det vil sige, at det efterfølgende kan forsøge at få pengene igen hos den skyldige.
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
#4
kragen Skrev:Fortvivlethock: Den lovpligtige ansvarsforsikring vil dække skaderne hos modparten, hvis du er den skyldige i skaderne og/eller modparten ikke er forsikringspligtig. Dette gælder uanset, om du kører for stærkt i bil, eller har lavet ulovlige konstrukltive ændringer på en knallert.

Såfremt din "adfærd" har haft en væsnetlig indflydelse på skaderne, kan forsikringsselskabet dog gøre regres gældende over for føreren. Det vil sige, at det efterfølgende kan forsøge at få pengene igen hos den skyldige.

Noget i den stil, jeg vil hen ad Smil Men din forklaring er meget bedre :P
Svar
#5
kragen Skrev:Fortvivlethock: Den lovpligtige ansvarsforsikring vil dække skaderne hos modparten, hvis du er den skyldige i skaderne og/eller modparten ikke er forsikringspligtig. Dette gælder uanset, om du kører for stærkt i bil, eller har lavet ulovlige konstrukltive ændringer på en knallert.

Såfremt din "adfærd" har haft en væsnetlig indflydelse på skaderne, kan forsikringsselskabet dog gøre regres gældende over for føreren. Det vil sige, at det efterfølgende kan forsøge at få pengene igen hos den skyldige.

Jeg kiggede lidt rundt på google og så dette: http://trafik-unionen.dk/knallert.htm betyder det så ikke at forsikringen ikke dækker? Jeg skal nok ikke bekymre mig om det lige nu, da kommunen valgte at sende mit kørekort hen til den forkerte så jeg kan ikke køre lige nu Fortvivlethock:
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#6
Amo85 Skrev:Jeg kiggede lidt rundt på google og så dette: http://trafik-unionen.dk/knallert.htm betyder det så ikke at forsikringen ikke dækker? Jeg skal nok ikke bekymre mig om det lige nu, da kommunen valgte at sende mit kørekort hen til den forkerte så jeg kan ikke køre lige nu Fortvivlethock:
Det betyder ikke, at forsikringen ikke dækker. Den skadelidte vil få erstatning af forsikringsselskabet, men du kan, som sagt, komme til at hænge på regningen efterfølgende (regres).
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
#7
Dog vil jeg nævne at dette kun er sket 1 gang i historien her i Danmark, at et forsikringsselskab succesfuldt har krævet regres, efter en knallertkører, så vidt jeg husker, kørte ind i en mor med en barnevogn på en gågade. I følge loven kræves, at køreren i situationen var groft uagtsom (det er MEGET slemt lovmæssigt).
Svar
#8
Jeg tænkte er der ikke en reference til en paragraf? Jeg snakkede nemlig med min far som ringede til forsikringen som sagde at de ikke ville dække så Ked af det
Jeg køre altid ordenligt jeg kan ikke forstå meningen med at køre race imellem cykellisterne det er jo farligt og faktisk også helt retarderet Fortvivlethock:
Svar
#9
Amo85 Skrev:Jeg tænkte er der ikke en reference til en paragraf? Jeg snakkede nemlig med min far som ringede til forsikringen som sagde at de ikke ville dække så Ked af det
Jeg køre altid ordenligt jeg kan ikke forstå meningen med at køre race imellem cykellisterne det er jo farligt og faktisk også helt retarderet Fortvivlethock:
Du kan da godt få lidt, din far kan tygge på, inden han ringer til forsikringsselskabet, og fortæller, at såfremt de oplyser, at den lovpligtige ansvarsforsikring for motorfrevne køretøjer ikke dækker, såfremt knallerten kører for stærkt, så er der noget, de har misinformeret om :wink:

Lad os begynde med færdselslovens ord. Medfør §108, stk.1, hæfter forsikringsselskabet umiddelbart over for skadelidte. Dvs., at selskabet uden videre dikkedarer, straks skal udbetale erstatning til den skadelidte, uanset knallertens og/eller førerens tilstand eller fremfærd.

Efter stk. 2 kan selskabet dog efterfølgende søge regres, dvs. forsøge at få pengene tilbage fra skadesvolderen, såfremt denne har handlet groft uagtsomt. Men de skal altså først udbetale til den skadelidte.

Færdselsloven
§ 108. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter § 105, stk. 1.

Stk. 2. En aftale mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren om, at selskabet skal have regres mod den, der efter § 104 er ansvarlig for skaden, når forsikringsbegivenheden er fremkaldt af den ansvarlige ved uagtsomhed, har kun retsvirkning, hvis forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed.
Så lige en betænkning fra justitsministeriet vedr. direkte krav ved ansvarsforsikring:

Justitsministeriets betænkning om forsikringsaftaleloven
Betænkning nr. 1423
Kapitel 14. Direkte krav ved ansvarsforsikringer

14.1.2. Lovpligtige ansvarsforsikringer
Ved siden af den almindelige regel i forsikringsaftalelovens § 95 om skadelidtes muligheder for at rette et krav direkte mod skadevolderens forsikringsselskab findes der på nogle områder særlige regler for lovpligtige ansvarsforsikringer.

Med hensyn til den lovpligtige ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer fremgår det således af færdselslovens § 108, stk. 1, at forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte. Det samme gælder for skader, der omfattes af den lovpligtige ansvarsforsikring for hunde, jf. hundelovens § 8, stk. 2.

Den skadelidte kan således i disse tilfælde rette sit krav direkte mod ansvarsforsikringsselskabet, uanset om betingelserne i forsikringsaftalelovens § 95 er opfyldt. Forsikringsselskabet hæfter endvidere umiddelbart i forhold til skadelidte, dvs. at selskabet som udgangspunkt skal betale erstatning til skadelidte, selv om selskabet ikke i forhold til forsikringstageren er forpligtet til at dække skaden, f.eks. fordi skaden er forvoldt forsætligt, eller forsikringstageren har tilsidesat sikkerhedsforholdsregler i forsikringsbetingelserne, jf. herved også § 7 i bekendtgørelse nr. 1171 af 16. december 1992 om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer mv.[5] og § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 485 af 25. september 1984 om ansvarsforsikring for hunde.[6] Den skadelidte stilles således bedre end efter forsikringsaftalelovens § 95.


Så må du også hellere få forsikringsaftalelovens § 95 med, som der omtales i betænkningen:

Forsikringsaftalelovens § 95:
§ 95. Når den sikredes erstatningspligt over for den skadelidte er fastslået og erstatningens størrelse bestemt, indtræder den skadelidte i den sikredes ret imod selskabet, for så vidt han ikke er fyldestgjort.
Stk. 2. Den skadelidte indtræder endvidere i den sikredes ret imod selskabet, hvis skadelidtes krav på erstatning er omfattet af sikredes konkurs, tvangsakkord eller gældssanering. I det omfang skadelidtes krav ikke er blevet dækket, kan det fulde krav på erstatning rettes mod selskabet. Selskabet skal i de i 1. pkt. nævnte tilfælde uden ugrundet ophold underrette den sikrede om, at det har modtaget et krav på erstatning.
Stk. 3. Har flere skadelidte krav på erstatningsydelsen for en forsikringsbegivenhed, og overstiger deres for selskabet anmeldte krav tilsammen, hvad selskabet er pligtigt at yde, skal de, for så vidt ikke andet er vedtaget, fyldestgøres forholdsmæssigt.


Det burde være nok til, at din far bliver overbevist Griner

Ellers må du vende tilbage :wink:
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#10
kragen Skrev:Du kan da godt få lidt, din far kan tygge på, inden han ringer til forsikringsselskabet, og fortæller, at såfremt de oplyser, at den lovpligtige ansvarsforsikring for motorfrevne køretøjer ikke dækker, såfremt knallerten kører for stærkt, så er der noget, de har misinformeret om :wink:

Lad os begynde med færdselslovens ord. Medfør §108, stk.1, hæfter forsikringsselskabet umiddelbart over for skadelidte. Dvs., at selskabet uden videre dikkedarer, straks skal udbetale erstatning til den skadelidte, uanset knallertens og/eller førerens tilstand eller fremfærd.

Efter stk. 2 kan selskabet dog efterfølgende søge regres, dvs. forsøge at få pengene tilbage fra skadesvolderen, såfremt denne har handlet groft uagtsomt. Men de skal altså først udbetale til den skadelidte.

Færdselsloven
§ 108. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter § 105, stk. 1.

Stk. 2. En aftale mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren om, at selskabet skal have regres mod den, der efter § 104 er ansvarlig for skaden, når forsikringsbegivenheden er fremkaldt af den ansvarlige ved uagtsomhed, har kun retsvirkning, hvis forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed.
Så lige en betænkning fra justitsministeriet vedr. direkte krav ved ansvarsforsikring:

Justitsministeriets betænkning om forsikringsaftaleloven
Betænkning nr. 1423
Kapitel 14. Direkte krav ved ansvarsforsikringer

14.1.2. Lovpligtige ansvarsforsikringer
Ved siden af den almindelige regel i forsikringsaftalelovens § 95 om skadelidtes muligheder for at rette et krav direkte mod skadevolderens forsikringsselskab findes der på nogle områder særlige regler for lovpligtige ansvarsforsikringer.

Med hensyn til den lovpligtige ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer fremgår det således af færdselslovens § 108, stk. 1, at forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte. Det samme gælder for skader, der omfattes af den lovpligtige ansvarsforsikring for hunde, jf. hundelovens § 8, stk. 2.

Den skadelidte kan således i disse tilfælde rette sit krav direkte mod ansvarsforsikringsselskabet, uanset om betingelserne i forsikringsaftalelovens § 95 er opfyldt. Forsikringsselskabet hæfter endvidere umiddelbart i forhold til skadelidte, dvs. at selskabet som udgangspunkt skal betale erstatning til skadelidte, selv om selskabet ikke i forhold til forsikringstageren er forpligtet til at dække skaden, f.eks. fordi skaden er forvoldt forsætligt, eller forsikringstageren har tilsidesat sikkerhedsforholdsregler i forsikringsbetingelserne, jf. herved også § 7 i bekendtgørelse nr. 1171 af 16. december 1992 om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer mv.[5] og § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 485 af 25. september 1984 om ansvarsforsikring for hunde.[6] Den skadelidte stilles således bedre end efter forsikringsaftalelovens § 95.


Så må du også hellere få forsikringsaftalelovens § 95 med, som der omtales i betænkningen:

Forsikringsaftalelovens § 95:
§ 95. Når den sikredes erstatningspligt over for den skadelidte er fastslået og erstatningens størrelse bestemt, indtræder den skadelidte i den sikredes ret imod selskabet, for så vidt han ikke er fyldestgjort.
Stk. 2. Den skadelidte indtræder endvidere i den sikredes ret imod selskabet, hvis skadelidtes krav på erstatning er omfattet af sikredes konkurs, tvangsakkord eller gældssanering. I det omfang skadelidtes krav ikke er blevet dækket, kan det fulde krav på erstatning rettes mod selskabet. Selskabet skal i de i 1. pkt. nævnte tilfælde uden ugrundet ophold underrette den sikrede om, at det har modtaget et krav på erstatning.
Stk. 3. Har flere skadelidte krav på erstatningsydelsen for en forsikringsbegivenhed, og overstiger deres for selskabet anmeldte krav tilsammen, hvad selskabet er pligtigt at yde, skal de, for så vidt ikke andet er vedtaget, fyldestgøres forholdsmæssigt.


Det burde være nok til, at din far bliver overbevist Griner

Ellers må du vende tilbage :wink:

Hvad betyder så alt det, for os der ikke forstår juristsprog, så godt. Grin
Så hvidt jeg kan forstår, kan forsikringsselskabet søge om at skadesvolderen skal betale ''regningen'' (regres), hvis man altså har kørt ulovligt eller lign?
Peugeot Speedfight 2 AC 08

--------------------------------

When I die, I want to go peacefully like my Grandfather did, in his sleep - not screaming, like the passengers in his car.
Svar
#11
CJ92 Skrev:Hvad betyder så alt det, for os der ikke forstår juristsprog, så godt. Grin
Så hvidt jeg kan forstår, kan forsikringsselskabet søge om at skadesvolderen skal betale ''regningen'' (regres), hvis man altså har kørt ulovligt eller lign?

Kragen har faktisk på let forståeligt dansk skrevet det lige her: http://www.billig-scooter.dk/viewtopic.p...2463#82463

Du bedte jo selv om paragraffer... :wink:

Edit: Ikke dig der bedte om paragraffer.. Beklager.
Svar
#12
SLK Skrev:Kragen har faktisk på let forståeligt dansk skrevet det lige her: http://www.billig-scooter.dk/viewtopic.p...2463#82463

Du bedte jo selv om paragraffer... :wink:

Edit: Ikke dig der bedte om paragraffer.. Beklager.

Så lærte jeg sq også noget idag. Randrussiansk for ordet "bad" er "bedte". Havde jeg vidst at man kunne lære danske dialekter herinde, så havde jeg godtnok tilmeldt mig noget tidligere.
På den anden side, når man kender lidt til SLK's måde at tænke på, så kan det jo også tænkes at det er blot er lidt skjult markedsføring for hans næste planlagte online site : www . billig-dialektundervisning . dk.... Grin

/Ducks and drives FAST away from Randers og omegn. Griner


Dutch
Svar


Forum spring: