Søg Garagen Hej Gæst! Register

Max 25 km/t fra 2010 af..
#1
Små knallerter skal ned i cykeltempo

Fra 2010 må små knallerter kun konstrueres til at køre 25 km/t. Det fremgår af et nyt lovudkast fra justitsminister Brian Mikkelsen (K), der også ønsker markant skærpede straffe for lovovertrædelser på knallert.

http://www.berlingske.dk/article/2009011...701180104/

Ja, nu må vi se om det bliver vedtaget...
Peugeot Speedfight 2 AC 08

--------------------------------

When I die, I want to go peacefully like my Grandfather did, in his sleep - not screaming, like the passengers in his car.
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#2
Det virker i mine øjne som spild af skattepenge når der skal bruges tid på at diskutere sølle 5km/t - alt det papirarbejde mv.
Har de ikke bedre ting at tage sig til? Feks, gøre således at det skulle koste flere år i brummen at begå drab end skattesvig? :roll:

Nå ja, der er jo så mange andre ting man kun kan ryste hovedet over for, det nye koncerthus bla.. :roll:
Svar
#3
Tror seriøst alle politikerene er blevet funder i et crackhouse.. Det er da de mest latterlige ting de vil ændre, og de ting der betyder noget.. Nåre hvad fanden om han har begået mord.. han har vel lært lektien, 1 år... F*** ham der stjælper penge fra banken over nettet LIVSTID !!

Det er s**** utroligt at danmark stadig er stående idag ... Og hvor åndsvagt at de vil have den ned på 25 km/t det er skide 5 km/t. så må cyklerne jo sætte farten op 5 km/t så er den ikke længere.. Og de har svært nok ved det nu, de er sku selvom de unge tuner deres scootere..

Undskyld mit dårlige humør .. Men det træder mig seriøst over tærene det der.. og alt hvad der foregår lige nu.. Flytter fandme snart til et andet land hvor de har STYR på tingene.

Peace out - Anders Westberg //2hvybg3yb
Svar
#4
Min erfaring er, at 25 km/t, er langt farligere end 30 km/t. Det mindst farlige, ligger på omtrent 33 km/t. Årsagen skyldes de hurtige cykelister.

Ved 25 km/t, vil du uafbrudt overhales af cykelister - og cykelister er som det vides lydløse. De foretager ofte hazarderede overhalninger, som du ikke er opmærksom på. Når du ikke er opmærksom på den overhalene cykelist, trækker du oftest ikke ind til højre, og gør ikke ordentligt plads.

Ved 30 - 33 km/t, er der ikke mange cykelister som overhaler knallerterne. Det er knallerterne, som overhaler cykelisterne - og dette sker mere ansvarsfuldt. Dels, kan cyklerne i god tid høre, at der kommer en knallert, og kører som regel lidt ind til højre, så der bedre er plads. Og knallerten, kan nemmere overhale en cykelist, hvor knallerten kører tæt på kantstenen, da de kan køre lige uden at slingre frem og tilbage, og skulle cykelisten trække ud, kan de bedre køre ned på vej. Jeg overhaler som regel cykelister, med under 10-15 cm til kanstenen, for at give bedst muligt plads.

Jeg tror, at vi vil få mange uheld, på grund af overhalene cykelister, hvis hastigheden sættes ned til 25 km/t. Da min scooter var ny, kørte den "kun" 29 km/t, og selv ved denne hastighed, blev jeg overhalet af talrige cykelister. Ofte, så jeg ikke de kom. I de fleste tilfælde, synes jeg, at de overhalede hazarderet, og flere gange var de så tæt på, at deres hænder kom til at røre mit bremsehåndtag ved overhalningen.

I stedet for, at sænke hastigheden for knallerter, skulle man gøre mere ud af at sikre, at de langsomme 30 km/t knallerter "kan bremse". I sin tid, dengang elcykler blev vedtaget, blev sagt i folketinget, at meget tydede på, at pedalen medførte færre uheld. Knallerter, var ikke så gode til, at tage hensyn, fordi de blev reguleret med gashåndtag, og ikke pedal. Det var årsagen til, at pedalen skulle dreje rundt, blev obligatorisk for elcykler. I stedet for, at sænke hastigheden for knallerter, vil være bedre at gøre noget ved "gashåndtag" problemet. Jeg er overbevist om, at hvis gashåndtaget automatisk blev reguleret ned, når bremselygterne aktiveres - så vil det være ligeså godt som at der skal drejes i pedalerne. Bremsetestene for knallerterne, skal laves om, så knallertens bremselængde osv. testes, og skal overholdes, med fuldt trukken gashåndtag, fordi at det er sådant at der bremses i en nødsituation, hvor der ikke er tid at fjerne hånden fra gashåndtaget, og det er svært at gøre, efter at bremsen er trukken, uden at lette trykket på bremsen og øge bremselængden drastisk. Eventuelt kan bremsetestene sammenlignes ved fuldt trukken gashåndtag, og uden trukken gashåndtag, og der kan kræves at der ikke er forskel, da knallertkøren ellers tror knallerten bremser bedre end den kan, i en krisesituation, hvor gashåndtaget ikke bliver sluppet. De fleste, har rimeligt erfaring ved normal bremsning, hvor gashåndtaget slippes, og opfatter dette som hvad knallerten "kan" - og dermed reelt det, som man bremser efter. Ved tunede knallerter, er problemet mindre, på grund af lavere drosling. Specielt, når hastigheden sænkes til 25 km/t, vil det blive et stort problem.

Det er lidt trist, at dansk knallert forbund nu er nedlagt. Ellers vil der i forbindelse med lovforslaget uden tvivl, være noget at arbejde på. Laves ovenstående bremsetest hvor testen sker, med fuldt trukken gashåndtag, vil den sandsynligvis vise, at netop 25 knallerterne burde forbydes.

Samtidigt gør Brian Mikkelsen meget ud af knallertkørernes "hazarderede" kørsel. Sammenlignes, med cykelister, kører de fleste knallerter dog godt. Loven, kan dog være lidt besværligt for knallerter, da skiltning ofte ikke tager hensyn. Både for knallert 45, og knallert 30, er eksempler på, at der ikke er taget hensyn til dem, og at de pludseligt ikke kan komme længere. For knallert 45, kan det eksempelvis ske, at vejen pludseligt ændres til motortrafikvej, samtidigt med, at cykelstien forsvinder og ledes bort fra vejen. Før knallert 45'erne ,var dermed taget hensyn til alle køretøjstyper - men efter knallert 45, er disse "glemt". De ender i en "dead end".

På samme måde, ses nogen steder, at cykelstien går bort fra vejen, og ender i sti. Her må knallerter ikke køre. Også her, er for dårligt skiltning om, at knallert 30, måske skal køre på vej, før cyklerne "ledes bort" til stisystemet. I nogle tilfælde, ender knallerterne i "dead end", og der står skilte om, at knallert kørsel er forbudt, i enhver retning.

Genneralt, bør man desuden gøre mere for skiltning med knallertforbudsskilte, hvor det faktisk er forbudt. Ofte glemmes at skiltes med knallert forbud, under det klasiske "motorkøretøj forbudt" skilt. Knallert 30, må køre her, ifølge færdselsloven, da skiltet kun gælder biler, motorcykler, og knallert 45. Med mindre, at der skiltes med undertavlen "knallert forbudt". Oftest, er der ikke denne undertavle, og man skal læse i brouchurer der opsættes under et træ, eller på små skilte der er opsat, at knallert 30 kørsel er forbudt. Det er uacceptabelt, at skiltningen ikke følger færdselslovens standard, der hvor der er skilte som forbyder andre køretøjer og disse skilte, opfylder færdselsloven.
Svar
#5
Det bliver direkte farligt at sætte grænsen ned til 25, så kan man jo dårligt nå over i et lyskryds før det skifter!

Super 8 << Jeg syntes ærligt talt at du skal sende det du har skrevet i dit indlæg til Brian Mikkelsen, så kan det være at han forstår hvorfor det vil være farligt at sætte grænsen ned, da du forklarer det på en usædvanlig god måde!
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#6
Det var jo ventet :? EU har for længe siden bestemt, at sådan skal det være - også i Danmark. At BM så hiver kaninen ud af hatten nu, er bare et forsøg på, at fremstå som "handlingens" mand. Hvilken mor, vil ikke hilse en sådan begrænsning velkommen! En sænkning til 25 km/t vil dog ikke have indflydelse på hovedparten af de ulykker, der sker med knallerter (og cyklister). De skyldes nemlig billisters manglende overholdelse af vigepligten, især ved højresving. Det ser jeg ikke, at han "tør" gøre noget lige så radikalt ved (stemmeberettigede vælgere- uha). At hæve bødegrænsen til 2.000 kr. (ud over den allerede vanvittige konfiskation) er helt hen i vejret, og strider direkte imod grundlaget for reglerne for konfiskation, der netop blev indført, med den begrundelse, at man anså bødeloftet på 500 kr, for en for lille straf, og derfor lagde konfiskationen oven i. Når nu bøderne forhøjes, må konfiskationsreglen derfor afskaffes, da grundlaget for indførelsen jo er borte. Dem, han vil ramme, er efter eget udsagn de 16-18 årige. Da det må formodes, at denne gruppe hovedsageligt består af unge under uddannelse, vil "strafferammen" for at køre ca. 38 km/t på lille knallert mere end en gang, svare til en samlet bøde på 20-25.000 kr. plus udgiften til et nyt transportmiddel, hvilket bringer beløbet op på noget, der ligner 40-50.000 Fortvivlethock: Hertil skal så lægges udsigten til, at få udskudt retten til at erhverve kørekort med to år. Vi taler altså om en "strafferamme", der for manges vedkommende tangerer en hel årsløn Ond Jeg går selvsagt ud fra, at når nu "egnethed til at færdes i trafikken" bliver inddraget som straffeforanstaltning i retten til at erhverve kørekort, at det så også kommer til at gælde for unge cyklister, der gentagende gange forbryder sig mod færdselsloven - ellers giver det ingen mening, at udsætte retten fra 18 til 20 år i straffe- og forebyggelsesøjemed :roll:

Han synes endvidere at have "glemt", at de 25 km/t er del af kørekortreformen, der skal harmonisere reglerne i EU. Det er altså ikke en regel, der er møntet på "ulovlige" knallerter, men på dårligt uddannede kørere. Når reformen bliver gennemført, bliver han nødt til, at tage stilling til helt ned til 12 åriges ret til at køre på 25'ere. To personer på 45'ere. En ret til højere hastighed på 45'ere uden ekstra syn, alene ved opnåelse af anden kategori kørekort osv.

At tage det sure, uden søde allerede nu, er fis i en hornlygte.
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
#7
Problemet med vore folkevalgte politikere er, at vi kun får lov til at vælge blandt dem, der overholder partidiciplinen.

Dvs. selvstændigt tænkende mennesker sidder ikke i Folketinget.

De har så travlt derinde på Borgen (uvist med hvad), at de kun ser de overordnede statistikker.

Mange knallerter kommer til skade i trafikken!
Mange knallerter kører for stærkt!

Ergo må farten være den store dræber.

Jeg har forsøgt at vække et par af dem derinde (bl.a. Henriette Kjær), men de er ganske enkelt ikke i stand til at se, hvad jeg skriver.
Bl.a. klagede jeg over vores stavnbinding her på øerne, idet DSB ikke vil have os med. Og det tolkede hun til, at jeg ville ud og køre på motorvejene over broerne. Fortvivlethock:

Tilbage in the bad old days, hvor maskinen var lovlig, kørte jeg i en længere periode omkring de 25. ScooterCity havde nemlig lavet et eller andet forkert (og man gad ikke rette det!!!), så det var den mest økonomiske hastighed.

Stort set samtlige cykler hjulede forbi mig (oldemor med kysen muligvis undtaget), hvis de da ikke lagde sig tæt ind i min slipstrøm.
Vi har de politikere, vi fortjener. 'Nogen' har stemt på dem! Men så er der alle de politikere, som vi ikke kan gøre noget ved. DJØF'erne i embedsvældet!
Svar
#8
Citat:Hvis lovforslaget vedtages, og nye små–knallerter højst må kunne køre 25 km/t om et år, kan danskerne fortsat køre lovligt rundt på den gamle knallert med 30 km/t. Mindstealderen for at køre stor knallert er 18 år, og der kræves kørekort.

Læg mærke til det. Det betyder at det kun er nye knallerter der må, altså lidt i stil med nummerpladeordningen Smil

Men ja, det er stadig fis i kasketten :S
Svar
#9
ThomasLyng Skrev:
Citat:Hvis lovforslaget vedtages, og nye små–knallerter højst må kunne køre 25 km/t om et år, kan danskerne fortsat køre lovligt rundt på den gamle knallert med 30 km/t. Mindstealderen for at køre stor knallert er 18 år, og der kræves kørekort.

Læg mærke til det. Det betyder at det kun er nye knallerter der må, altså lidt i stil med nummerpladeordningen Smil

Men ja, det er stadig fis i kasketten :S

Ja men hvem gidder så gå ud og købe en ny stor fed scooter som fx en Dr. Big eller en Runner til mange penge og så kan den ikke engang køre hurtigt end en cykel.. :S

Alt for langt ude håber virkelig ikke de får det gennemført..
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#10
Jeg tror det er for at få knallerter væk fra gade/cykelstibilledet.
Ingen tør køre på dem længere pga de hårde straffe.
"Mongo only pawn...in game of life!"
Svar
#11
mongo Skrev:Jeg tror det er for at få knallerter væk fra gade/cykelstibilledet.
Ingen tør køre på dem længere pga de hårde straffe.
De dovne unge kan bare tage cyklen eller løbe, og for de voksne, er der jo altid den kollektive transport. Lad os få alle byer lukket af for motoriserede køretøjer, ligesom Den Gamle By i Århus. Så kan folk, med læs gøre som i de gode gamle dage - trække det på en trækvogn. Se det er idyllisk og miljøbevidst, og vi kan alle færdes sikkert på gader og stræder. Et reservat, hvor tiden står stille og stokroserne blomstrer hele året. Bare synd, at vi ikke kan nyde dem, når arbejds- og transportid kommer til at optage halvdelen af døgnet.
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
#12
Skønt det er det med de 25 km/t som får folk op ad stolene, er det vel reelt den mindre betydningsfulde del af udmeldingen. Som Kragen skriver var det ventet på grund af harmoniseringen, og hvad betyder dybest set en lov som kun få alligevel kan overholde? Eller sagt på en anden måde, at skiven i variatoren bliver et par milimeter tykkere gør den vel ikke sværere at fjerne....

Det alvorlige og tragiske er de "skærpede straffe" som tilsyneladende sigter efter at supplere den skandaløse administrative konfiskationsregel med bøder på op til 4000 kr samt mulighed for fængselsstraf i gentagelsestilfælde! Vi tager den lige igen:"fængselsstraf". For at køre ulovligt på knallert! Det er den del at ministerens udtalelse som burde chokere folk.
Fortvivlethock:
Svar


Forum spring: