Søg Garagen Hej Gæst! Register

Tanker, meninger og oplevelser med en Maxiscooter
#1
Jeg er den glade ejer af en Piaggio Zip 4T, men..
jeg er træt af at tøffe de 60km/t og blive voldsomt overhalet af dumsristige lastbiler, busser og bøller bag rattet..

ja et 80ccm til en Piaggio Zip 4T - det ville sku være lækkert!
..tanken har strejfet mig mange gange...
Der er lige den lille detalje at din forsikring ikke dækker, heller ikke når det er modparten som har skylden.. dvs DU pludselig står og skal betale for både traktor og alt det spildte korn, - selvom traktoren havde overset dig. Men da din scooter er ulovlig så vil du få skylden.

Det fik mig på andre tanker.. blandt andet den flotte maxiscooter JoyRide 200 som bliver omtalt her på på http://www.billig-scooter.dk det er jo en fin scooter som kører lidt mere end de 80km/t vi drømmer om..

Der er jo også:
SYM GTS 250
Lifan 150T-5 150cc

Nu har jeg oprettet denne tråd for at kunne snakke om alt for ulykker på tunede scootere til valg af maxiscooter.
Hvorfor vælge en maxiscooter - frem for en alm. motorcykel?

Som jeg har forstået det drejer det sig nok om komfort?
- det er jo mere behageligt at kører på en scooter, fremfor en motorcykel.
- Eller er det???
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#2
Jeg citere lige gode gamle JPS, som skrev med mig fra min anden tråd "Alt om Piaggio Zip 4T"
http://www.billig-scooter.dk/viewtopic.php?t=3307

Jps Skrev:Din egen Zip 4takt, bliver da også lavet i Kina?? Grin

Det eneste jeg IKKE kan li' på TBR's Sym, er forlygten. Den ser noget klodset ud Smil.

Hvad med en Suzuki Burgmann 400 eller 650??
Burgman.

Ja det er da også en spændene mulighed!
Og Suzuki ved jeg da selv min svigerfar kører - det er dog en MC og ikke scooter.

Jeg synes selv at have lyst til en scooter, det tiltaler mig mest da jeg ønsker et køretøj til og fra arbejde.
Hvis man først køber en MC kunne jeg nemt forstille mig at man blev mere og mere ivrig efter flere ccm'er. De fleste bikere bliver jo bidt af købe-lysten og de vil hele tiden ha mere... :blahblah:

En scooter begrænser tingene lidt, og fokusere mere på behagelighed, køreoplevelse og komfort.
Svar
#3
scooterfjaes Skrev:ja et 80ccm til en Piaggio Zip 4T - det ville sku være lækkert!
..tanken har strejfet mig mange gange...
Der er lige den lille detalje at din forsikring ikke dækker, heller ikke når det er modparten som har skylden.. dvs DU pludselig står og skal betale for både traktor og alt det spildte korn, - selvom traktoren havde overset dig. Men da din scooter er ulovlig så vil du få skylden.

Det er ikke sikkert. Min ven med 70cc tun cylinder og større karbu. Men forsikringen dækkede det hele.
Scooter tuning is not a crime, it's a lifestyle!
Svar
#4
Det må da være fordi de ikke opdagede hans ændring i scooteren ?
- det kan vel antages som held i uheld?
Svar
#5
Jeg tror lige at Kragen skal på "banen" her Smil
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#6
ja Kragen Frækolice: har sku altid sine "facts" i orden..
Lad os kalde på ham!
Svar
#7
Det er svært at finde helt klare svar på spørgsmålet om, hvorvidt forsikringen dækker, når der sker uheld med ulovlige knallerter.

For det første er der forskel på om det gælder ansvarsforsikringen eller en evt. kaskoforsikring.

Ansvarsforsikringen vil altid udbetale erstatning til de skadelidte personer, der har krav på erstatning. Men derefter kan forsikringsselskabet rejse krav mod forsikringstageren, hvis han/hun har udvist grov hensynsløshed. Det er så overladt til domstolene at afgøre, hvad der er grov hensynsløshed. Dommen vil afhænge af en samlet vurdering af uheldet, herunder naturligvis også hastigheden. Det vil således også spille en rolle om knallerten var i orden sikkerhedsmæssigt og om føreren i øvrigt kørte fornuftigt osv.

Dækning fra en evt. kaskoforsikring er formentlig mere problematisk, fordi forsikringsselskabets risiko er forøget på grund af de ulovlige ændringer.

Samlet set må det siges, at ulovlige ændringer af en knallert normalt vil stille føreren ringere både med hensyn til placeringen af ansvaret for uheldet og med hensyn til forsikringsdækningen, især hvis hastigheden har spillet en rolle i forbindelse med uheldet.

Mvh.

Bjørn
Giantco Sprint fra august 2007
Svar
#8
jeg fandt faktisk en lille spændene side på google:
http://www.familieadvokaten.dk/Breve-900/b900-54.html

Citat:Dækker forsikringen tunede EU-scootere?
Jeg er "formand" for en Internetklub for scooterejere. Det drejer sig om de nye EU-scootere også kaldet knallert 45. Maskinerne er indregistrerede og underkastet en lovpligtig ansvarsforsikring.

Disse scootere er underlagt en hastighedsbegrænsning på 45 km/t + 10%, men imidlertid er det meget almindeligt at tune scooteren (det er meget nemt).

Mine spørgsmål går på, hvilken retsstilling man har, såfremt man forulykker på en ulovlig knallert (altså en knallert der er modificeret til en højere hastighed).

Kan forsikringsselskabet kræve regres for udbetalt erstatning til forulempede, hvad enten det drejer sig om ting eller personer ?

Vil der være forskel på om ansvarsgrundlaget er groft uagtsomt, simpelt uagtsomt eller hændeligt ?

SVAR:
Jeg vil bestemt fraråde alle at køre på en tunet knallert eller EU-scooter.

Der er forskel på retsstillingen med hensyn til henholdsvis ansvarsforsikringen og kaskoforsikringen.

ad 1: ansvarsforsikringen

Ansvarsforsikringen skal udbetale erstatning til den skadelide for personskade og tingsskade. Selskabet kan gøre regres mod den ansvarlige, hvis skaden er sket forsætligt eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed.

Den omstændighed, at scooteren var tunet, vil efter min vurdering ikke i sig selv føre til, at skaden er forvoldt ved grov hensynsløshed.

ad 2: kaskoforsikringen

Hvis en EU-scooter tunes ulovligt, foreligger der efter min bedømmelse en såkaldt fareforøgelse. Herom findes der en række regler i forsikringsaftalelovens §§ 45-50, som ordret lyder således:

§ 45. Bliver med den sikredes vilje en i policen bestemt angivet fareomstændighed således ændret, at selskabets risiko derved forøges udover, hvad der ved aftalens afslutning kan antages at være taget i betragtning, er selskabet fri for ansvar, hvis det ikke ville have overtaget forsikringen, såfremt de ved ændringen hidførte forhold havde foreligget, da aftalen blev afsluttet.

Stk. 2. Må det antages, at selskabet ville have tegnet forsikringen, men på andre vilkår, hæfter det således, som det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, om fareforøgelsen havde været det bekendt. Ville selskabet ved genforsikring i videre omfang have begrænset sit ansvar for egen regning, nedsættes erstatningen i samme forhold.

Stk. 3. Ved søforsikring og anden transportforsikring samt garantiforsikring gælder i stedet for den i stk. 2 nævnte regel, at selskabet kun er ansvarligt i det omfang, fareforøgelsen har været uden indflydelse på forsikringsbegivenhedens indtræden eller skadens størrelse.

§ 46. Undlader den sikrede efter at være kommet til kundskab om en ikke med hans vilje sket fareforøgelse uden gyldig grund at underrette selskabet derom, anses ændringen som hidført med hans vilje.

§ 47. Uanset om en fareforøgelse af den i § 45 nævnte art er hidført med eller uden den sikredes vilje, er selskabet berettiget til at opsige forsikringen med en uges - hvis forsikringstageren har bopæl i Grønland, en måneds - varsel.

§ 48. Vil selskabet påberåbe sig, at fareforøgelse er indtrådt, må det efter erhvervet kundskab om fareforøgelsen uden unødigt ophold give den sikrede meddelelse om, hvorvidt det vil gøre nogen ret i henhold til §§ 45-47 gældende.

§ 49. Selskabet kan ikke til sin frigørelse påberåbe sig en fareforøgelse, når denne er bortfaldet eller har ophørt at have nogen betydning for selskabet.

Stk. 2. Det samme gælder, når fareforøgelsen skyldes en handling, som foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses forsvarlig.

§ 50. Aftale om, at fareforøgelse skal have retsvirkning i andre tilfælde eller i videre omfang end hjemlet ved §§ 45-49, kan ikke påberåbes af selskabet. Dog kan det vedtages, at reglerne i § 45, stk. 2, skal anvendes i stedet for reglerne i samme paragraf, stk. 3, og omvendt.

Stk. 2. Ved tingsforsikring af fremmed interesse har fareforøgelse hidført med forsikringstagerens vilje, hvis den forsikrede genstand befinder sig i hans varetægt, samme virkning, som om den var hidført af den sikrede. Det samme gælder forsikring mod driftstab.Som du kan læse, er der risiko for, at forholdet falder ind under § 45, stk. 1, således at selskabet er helt fri for ansvar. Policen skal indeholde bestemmelse om, at motoren ikke må tunes og selskabet skal desuden bevise, at det det ikke ville have overtaget forsikringen, såfremt de ved ændringen hidførte forhold havde foreligget, da aftalen blev afsluttet.

Hvis forholdet ikke medfører total ansvarsfrihed, er der risiko for, at forsikringsdækningen nedsættelses forholdsmæssigt efter § 45, stk. 2.

Ved fareforøgelse er det uden betydning for dækningen, om den konkrete skade er forvoldt ved forsætligt, uagtsomt eller hændeligt forhold. Kaskoforsikringen kan i alle situationer få sit ansvar nedsat eller til eventuelt helt at bortfalde.


Der må være praksis for det tilsvarende problem ved tunede knallerter, men denne praksis kender jeg desværre ikke.

Da jeg jo på ingen måde kan udtale mig med sikkerhed om, hvorledes forsikringsselskaberne opfatter situationen, vil jeg foreslå, at du forelægger dit spørgsmål Forsikringsoplysningen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg
Svar
#9
Da kan I bare se, jeg behøver slet ikke komme på banen, bjorn klarer det fint :wink: Vi har haft det spørgsmål nogle gange nu, og konklussionen er, som bjorn ganske rigtigt skriver, at ansvarsforsikringen må punge ud, og at forsikringen ganske rigtigt kan søge regres bagefter, men det sker næsten aldrig, at de for medhold i retten. Se eksemplet her:
http://www.billig-scooter.dk/viewtopic.p...&start=100
hvor tåbeligt man kan opføre sig, og alligevel ikke skal betale selv. Personligt kender jeg ingen sager af denne art, hvor forsikringsselskabet har fået medhold.

Kaskoforsikringen, vil jeg ligesom bjorn mene, at man kan skyde en hvid pind efter, da en evt. tvist skal afgøres i et civilt søgsmål, hvor der bliver lagt andre ting til grund for en afgørelse.
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#10
Så er den sag på plads.. Tilbage til Maxiscooteren Smil

jeg faldt over endnu en lækker ting ved maxiscooter
SYM GTS fås nu med integreret Tomtom Rider GPS system
[Image: 1403.jpg]
[Image: 1402.jpg]

ser jo ikke dårligt ud, men gad vide med lyden?
Enten skal højtaleren være MEGET høj, ellers har de måske et headset af en art..
Svar
#11
scooterfjaes Skrev:Så er den sag på plads.. Tilbage til Maxiscooteren Smil

jeg faldt over endnu en lækker ting ved maxiscooter
SYM GTS fås nu med integreret Tomtom Rider GPS system

ser jo ikke dårligt ud, men gad vide med lyden?
Enten skal højtaleren være MEGET høj, ellers har de måske et headset af en art..
TT Rider v2 har indbygget BT, og der medfølger et Cardo Scala Rider BT headset til hjelmen.
http://www.tomtom.com/products/section.p...y=1&Lid=14

Har tænkt mig at bestille et sæt til montering ved vinterrenovationen af den røde Neo's her : http://www.pdashoppen.dk/shop/default.as...&Catid=303

Dutch
Svar
#12
det er nu mange penge dutch - 3.999 bobs

men kan godt følge dig, det er skuda blæret med BT til hjelmen..
så vil du også kunne svare mobil-opkald og DET savner jeg !
det er træls at mærke vibratoren på mobilen og ikke kunne besvare opkaldet ud at holde ind til siden, af med hjelmen og ringe retur i støj og spetakkel fra bilerne
Svar


Forum spring: