Søg Garagen Hej Gæst! Register

Samme straf for at beskytte sin butik, som for at røve den.
#1
Den famøse urmager der forsvaret sin butik med pistol, skal lige så langt tid i fængsel som røverne der ville stjæle. :twisted:
http://ekstrabladet.dk/112/article313329.ece
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#2
pexman Skrev:Den famøse urmager der forsvaret sin butik med pistol, skal lige så langt tid i fængsel som røverne der ville stjæle. :twisted:
http://ekstrabladet.dk/112/article313329.ece

Det fandme for dårligt. Som jeg ser det var det selvforsvar. Godtnok brugte han en pistol til det, og det skal han straffes for. Og det skal ske i form af en lav straf såsom en bøde eller et par måneder i skyggen. Man skal jo huske på, at han er blevet røvet 6-7 gange før, og følte at nu kunne det være nok. Og de 2 røvhuller skulle have 5-10 år i skyggen, og smides ud af landet efter afsoning.
Svar
#3
Det kan forkomme umiddelbart besynderligt, at offer og forbryder får samme straf - eller at offeret overhovedet skal straffes, når det nu var i "selvforsvar", og da det nu er sket 6-7 gange tidligere. Grunden til, at urmageren står til straf er, at han ifølge anklagen ikke opfylder kravene til undtagelse for straf som beskrevet i straffelovens § 13 om "nødværge", men istedet står til straf for forsøg på manddrab, ulovlig våbenbesiddelse, selvtægt m.m.

»Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at
modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart
går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det
angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.«


Dette betyder, at man kan forsvare ethvert "retsgode" (ting der ejes) og sig selv eller andre mod at blive dræbt, med groft sagt hvad som helst, og også på en måde, der normalt er strafbar. Det kræver dog, at det er "forsvarligt". Dvs., at metoden skal stå i rimeligt forhold til det forsvaredes værdi. At skyde en person pga. "døde ting", vil ikke blive betragtet som forsvarligt. Hvis det derimod er for at forhindre et drab på et menneske, vil det kunne betragtes som forsvarligt. Handlingen skal selvsagt ske i øjeblikket (afværge et påbegyndt eller overhængende...), ellers vil det blive betragtet som selvtægt. I samme sekund, faren ikke mere er overhængende - tyven er ved at stikke af - gælder nødværgeregelen heller ikke mere, og det eneste, man så lovligt kan gøre er, evt. at "fastholde" personen indtil politiet ankommer, eller selv stikke af.

Som jeg har forstået sagen via pressen, har urmageren - forståeligt nok - set sig træt på indbrudstyve, og har derfor ulovligt anskaffet sig nogle våben, med den hensigt, at benytte dem ved et nyt indbrudsforsøg (vi nærmer os selvtægt her!). Ved det seneste indbrud, er det ikke godtgjort, at indbrudstyvene havde i sinde, at dræbe urmageren, men alene er gået efter varerne og pengene. Dette begrænser de metoder, urmageren har til rådighed, for at kunne forsvare sig selv og værdierne "forsvarligt". At det tillige er konstateret, at urmageren har skudt, mens tyvene var på vej ud af butikken, og ramt tyve i nakken, gør, at der ikke mere er tale om at "modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb"- altså nødværge, men om selvtægt og drabsforsøg. Ophidselse, affekt, følelse af trussel (overhængende) er forståelige elementer, hjælper dog ikke meget i selve skyldsspørgsmålet, men kan være formildende omstændigheder ved strafudmålingen.

Så uanset, hvor stor sympati man har for urmageren og hans handlinger, så har han altså "trådt i spinatten", og skal derfor nødvendigvis straffes med evt. fængsel for overtrædelse af adskillige love. Jeg ser dog også, at han slipper "billigt" i forhold til, hvad han kunne have fået.

Svinepelsene bliver nok straffet med maks. straf for indbrud og udvist efter endt afsoning. Hvis de er rigtigt "hårdkogte", eller har en god advokat, vil de sårede tilmed kunne kræve - og få - erstatning af urmageren Fortvivlethock:

Alt i alt, synes jeg dog, at man skal bevare de krasse regler for nødværge, selvom det nogle gange kan forekomme "uretfærdigt", og jeg da må indrømme, at jeg af og til kunne føle mig fristet til lidt selvtægt Ond
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
#4
Damn...jeg elsker altså Kragens indlæg Grin
Ikke nok med at de er særdeles informative, de er samtidig utrolig velskrevne Grin
Ok, var vist lige lidt OT her Blink med øjet
Svar
#5
Struerboen Skrev:Damn...jeg elsker altså Kragens indlæg Grin
Ikke nok med at de er særdeles informative, de er samtidig utrolig velskrevne Grin
Ok, var vist lige lidt OT her Blink med øjet

Gør ikke ikke noget. Kragen ER jo god til det. Smil
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#6
Det var absolut ikke nødværge...
Urmageren havde jo planlagt at bruge sin pistol til at true evt. røvere.
Pistolen lå vel omme bag disken, og ikke gemt væk i en skuffe, så
formålet med pistolen var at bruge den til at true.

Som jeg ser det, er der íkke tale om nødværge.
Dvs. han skal straffes efter våbenloven (Som han er gjort).

2 års fængsel, lyder rimeligt i mine øre
Peugeot Speedfight 2 <3
Årgang 2007 / 17/07/07
Svar
#7
Hemmerz Skrev:Det var absolut ikke nødværge...
Urmageren havde jo planlagt at bruge sin pistol til at true evt. røvere.
Pistolen lå vel omme bag disken, og ikke gemt væk i en skuffe, så
formålet med pistolen var at bruge den til at true.

Som jeg ser det, er der íkke tale om nødværge.
Dvs. han skal straffes efter våbenloven (Som han er gjort).

2 års fængsel, lyder rimeligt i mine øre

Jo men strafen for at røve en butik, burde vil være højre end at beskytte den.
Tænk på dørmanden fra rust, som slap for straf selv om han skød 2.
Hvis røverne ikke går ind for røve, vil han jo ikke skyde dem vel.
De starter selv med at true, og er dermed selv skyld i at blive ramt---basta
Svar
#8
Først, tak for roserne - man bliver helt :oops: :oops:
Jeg prøver efter bedste evne, og et billigt tastatur fyldt med stavefejl, at mane til lidt besindighed, når enkeltsager, der synes urimelige, bliver brugt til at fordømme et regelsæt, vi indirekte selv har valgt, at ville følge, eller når angrebene har "forkert" adresse. Det ville være befriende, hvis skolerne ville gøre mere ud af, at undervise i magtens tredeling i vort demokrati. Hvis indlæg kan bevirke, at nogen (inkl. mig selv, sagde hunden), bare en gang imellem siger: Hmmm! det kan der sgu være noget om, det havde jeg ikke lige gennemtænk konsekvenserne af! så har indlæg gjort lykke.

@pexman
Du henviser til, at dørmanden i Cafe Rust slap for straf efter at have dræbt en person under henvisning til nødværge. For orden skyld, er det måske på sin plads, at gøre opmærksom på, at netop den sag "lugter". Sagen kom af uforståelige grunde aldrig for retten som en drabssag, som sådanne sager ellers altid skal og gør, men blev af statsadvokaten flere måneder efter drabet "bedømt" som en nødværgesag? Flere ting tyder dog stærkt på, at dørmandens drab ikke kan betegnes som nødværge, og at hele forløbet "lugter" af en rævekage bagt af statsadvokaten sammen med den anklagede dørmand. Vi kommer nok til at høre mere om den sag.

Taksten for at røve en butik er højere, end for at beskytte den. Det koster nemlig intet i bøde, at beskytte sin butik eller ejendele. Det koster kun, hvis du benytter ulovlige metoder. Det er som sagt ikke lovligt, at begå drab, bare fordi nogen eller nogle forsøger at stjæle nogle ting fra en. Tænk på konsekvenserne, såfremt det var lovligt at skyde folk for tyveri? Så ville alle os, der har været på "æbleskud" som børn, bo i en etværelses med låg tre alen under jorden ( jeg kunne nu godt tænke mig at give de r*vhuller, der satte ild til private biler under optøjerne ved Ungdomshuset og Christiania et par skud hagl i r*ven).

Du nævner så, at trusler skulle være en lovlig begrundelse! De starter selv med at true, så må de også være forberedt på at blive skudt, siger du.

For det første, kan de ikke med rimelighed forvente at blive skudt, da det som bekendt, ikke er lovligt at have skudklare våben liggende i en butik, eller på sig, for at kunne dræbe folk for tyveri.

For det andet, hvilke former for trusler, mener du, burde give tilladelse til drab eller gengældelse (selvtægt)? De eneste lovlige "trusler", der kommer ind under nødværge, og dermed giver dig straffrihed for at slå et menneske ihjel, er reelle livstruende trusler. Dvs. at man skal kunne godtgøre med meget stor sikkerhed, at man selv eller andre ville være blevet dræbt, såfremt man ikke havde dræbt angriberen, og at der ikke havde været mulighed for, f.eks. selv at stikke af eller bruge andre midler. Reglerne er så kringlede, at hvis det senere viser sig, at det ikke var f.eks. en kniv angriberen havde, men en kam (sagen fra 7-eleven og politiet) - ja, så vil man ikke kunne påberåbe sig nødværge, da ens liv ikke havde været i overhængende fare. Hvis en truer dig med r*vfuld, og du mener, at angreb er det bedste forsvar. og du derfor knalder ham en først, vil du blive dømt for vold mod menigmand og modparten vil - udover at få tildelt en erstatning, som du skal betale - få en mildere dom for trusler om vold. Hvis du truer tjenestemand i funktion( betjent, skolelærer m.f.), er straffen for trusler og vold højere - så tal pænt til din betjent, det betaler sig.

I visse stater i USA, er det tilladt at bruge våben mod folk, der trænger ind på dine private enemærker. Disse enemærker er f.eks. også forhaver, såfremt der er et advarselsskilt, der gør opmærksom på, at du kan blive skudt, hvis du bevæger dig ind i forhaven - et skilt, de fleste selvfølgelig sætter op for alle tilfældes skyld. Skulle et barn forvilde sig ind i haven, er det altså helt ok at skyde barnet!

Jeg tror ikke, at det sådanne tilstande, vi ønsker her. Ej heller regler, som trediegangsreglen, der betyder, at tredie gang du begår en kriminel handling - uanset hvor alvorlig den den tredie handling er - så får du en livstidsdom Fortvivlethock:
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
#9
kragen Skrev:Først, tak for roserne - man bliver helt :oops: :oops:
Jeg prøver efter bedste evne, og et billigt tastatur fyldt med stavefejl, at mane til lidt besindighed, når enkeltsager, der synes urimelige, bliver brugt til at fordømme et regelsæt, vi indirekte selv har valgt, at ville følge, eller når angrebene har "forkert" adresse. Det ville være befriende, hvis skolerne ville gøre mere ud af, at undervise i magtens tredeling i vort demokrati. Hvis indlæg kan bevirke, at nogen (inkl. mig selv, sagde hunden), bare en gang imellem siger: Hmmm! det kan der sgu være noget om, det havde jeg ikke lige gennemtænk konsekvenserne af! så har indlæg gjort lykke.

@pexman
Du henviser til, at dørmanden i Cafe Rust slap for straf efter at have dræbt en person under henvisning til nødværge. For orden skyld, er det måske på sin plads, at gøre opmærksom på, at netop den sag "lugter". Sagen kom af uforståelige grunde aldrig for retten som en drabssag, som sådanne sager ellers altid skal og gør, men blev af statsadvokaten flere måneder efter drabet "bedømt" som en nødværgesag? Flere ting tyder dog stærkt på, at dørmandens drab ikke kan betegnes som nødværge, og at hele forløbet "lugter" af en rævekage bagt af statsadvokaten sammen med den anklagede dørmand. Vi kommer nok til at høre mere om den sag.

Taksten for at røve en butik er højere, end for at beskytte den. Det koster nemlig intet i bøde, at beskytte sin butik eller ejendele. Det koster kun, hvis du benytter ulovlige metoder. Det er som sagt ikke lovligt, at begå drab, bare fordi nogen eller nogle forsøger at stjæle nogle ting fra en. Tænk på konsekvenserne, såfremt det var lovligt at skyde folk for tyveri? Så ville alle os, der har været på "æbleskud" som børn, bo i en etværelses med låg tre alen under jorden ( jeg kunne nu godt tænke mig at give de r*vhuller, der satte ild til private biler under optøjerne ved Ungdomshuset og Christiania et par skud hagl i r*ven).

Du nævner så, at trusler skulle være en lovlig begrundelse! De starter selv med at true, så må de også være forberedt på at blive skudt, siger du.

For det første, kan de ikke med rimelighed forvente at blive skudt, da det som bekendt, ikke er lovligt at have skudklare våben liggende i en butik, eller på sig, for at kunne dræbe folk for tyveri.

For det andet, hvilke former for trusler, mener du, burde give tilladelse til drab eller gengældelse (selvtægt)? De eneste lovlige "trusler", der kommer ind under nødværge, og dermed giver dig straffrihed for at slå et menneske ihjel, er reelle livstruende trusler. Dvs. at man skal kunne godtgøre med meget stor sikkerhed, at man selv eller andre ville være blevet dræbt, såfremt man ikke havde dræbt angriberen, og at der ikke havde været mulighed for, f.eks. selv at stikke af eller bruge andre midler. Reglerne er så kringlede, at hvis det senere viser sig, at det ikke var f.eks. en kniv angriberen havde, men en kam (sagen fra 7-eleven og politiet) - ja, så vil man ikke kunne påberåbe sig nødværge, da ens liv ikke havde været i overhængende fare. Hvis en truer dig med r*vfuld, og du mener, at angreb er det bedste forsvar. og du derfor knalder ham en først, vil du blive dømt for vold mod menigmand og modparten vil - udover at få tildelt en erstatning, som du skal betale - få en mildere dom for trusler om vold. Hvis du truer tjenestemand i funktion( betjent, skolelærer m.f.), er straffen for trusler og vold højere - så tal pænt til din betjent, det betaler sig.

I visse stater i USA, er det tilladt at bruge våben mod folk, der trænger ind på dine private enemærker. Disse enemærker er f.eks. også forhaver, såfremt der er et advarselsskilt, der gør opmærksom på, at du kan blive skudt, hvis du bevæger dig ind i forhaven - et skilt, de fleste selvfølgelig sætter op for alle tilfældes skyld. Skulle et barn forvilde sig ind i haven, er det altså helt ok at skyde barnet!

Jeg tror ikke, at det sådanne tilstande, vi ønsker her. Ej heller regler, som trediegangsreglen, der betyder, at tredie gang du begår en kriminel handling - uanset hvor alvorlig den den tredie handling er - så får du en livstidsdom Fortvivlethock:

Kære krave jeg tror vi er på vej ind i et nyt samfund. efter schengen aftalen
har åbenet grænserne for østeuropa.
er danmark pluselig blevet et let ofre, for ganstere fra østeuropa som udnytter
den slappe danske lovgivning og vi må stramme op nu hvor eu landene ligner usa i kiminalitet
og at alle kan bevæge sig frit med våben købt lovligt i hjemlandet
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#10
Da det andet svar var lidt langt, skal jeg fatte mig i korthed. Schengen-aftalen er en aftale om fri bevægelighed imellem alle EU-lande - altså ikke kun fra tidligere Øst-lande. Våben må ikke transporteres over grænser. Da man som led i aftalen måtte sløjfe den faste grænsekontrol i 2001, er det så som så med at kunne håndhæve forbuddet, og jeg må derfor give dig ret i, at vi står med et stort problem, når det ikke er umiddelbart muligt, at kontrollere vores "gæster". En lov, der ikke kan håndhæves, er pr. definition meningsløs.

Vi skal dog passe på med at gå i panik, og ikke fristes til at indføre love, der vil genere mere end de gavner. En hurtigere rettergang efter gældende love - som ikke kan betegnes som slappe - og en udvisning til afsoning i forbrydernes egne hjemlandes behagelige fængsler, med en besked om ikke at vise deres fjæs mere i Danmark, vil efter min mening afskrække de fleste fra at forsøge. I de lande, hvor man praktiserer dette, er kriminalitet begået af "turister" faldet markant (ting rygtes hurtigt) - og desværre derfor blevet eksporteret til vort mere langmodige himmelstrøg. Man skal også huske på, at måske de fleste af dem, vi kalder øst-forbrydere, ikke kommer for at berige sig selv, men er "udsendt" af bagmænd :twisted:
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
#11
I USA er det en anden sag ja, se lige hvad denne ekspedient gør... Fortvivlethock: : http://www.liveleak.com/view?i=7fd_1180302999

Selv om man helt klart føler sympati for urmageren, så må loven træde i karakter og statuere, at den altså ikke går med private skydevåben som selvforsvar, ellers må det blive som i USA - hvilket vi nok ikke ønsker for lille Danmark.
Svar
#12
Energy Skrev:I USA er det en anden sag ja, se lige hvad denne ekspedient gør... Fortvivlethock: : http://www.liveleak.com/view?i=7fd_1180302999

Selv om man helt klart føler sympati for urmageren, så må loven træde i karakter og statuere, at den altså ikke går med private skydevåben som selvforsvar, ellers må det blive som i USA - hvilket vi nok ikke ønsker for lille Danmark.Ja jeg tænke bare hvem vil være urmager, og opne en butik hvis man bare risikere, at blive røvet og ikke må forsvare sig.
Vi ender med at skal købe ure på internettet for ingen vil være urmager
Det blev en lang tråd på en regnvejrs dag :drunk:
Svar


Forum spring: