Søg Garagen Hej Gæst! Register

Bøde takster
#1
Ved ikke lige, om den er herinde men det er godt at vide hvad eventuele knallert-bøde takster er....

http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/0C9E9B...juni04.pdf

vi kan jo ikke altid være afhængig af kragens viden. vel?
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#2
Ind i FAQ eller lign med den Grin

:thumpup:
Skrevet af mig.

"Hvis det ikke er i stykker, så lad vær' med at pille". ;)
Svar
#3
Oh
Så lige en ting til Kragens altvidende 'netværk' Fortvivlethock:

§14 stk. 1 & 2:
Det koster ikke noget for en knallert at undlade at benytte cykelsti, men det koster, hvis man ulovligt benytter kørerbanen el. cykelsti.

Udover motorvej, motortrafikvej o.lign. hvornår er det ulovligt at benytte kørebanen?

Er det her de hænger deres 'hat', når der skal skelnes imellem stor og lille knallerts lovmæssige placering?
Eller er det blot en af disse mange uforudsete 'hovsaer', lovgiverne er berygtede for at overse i processen ?

Nede i Ishøj har de Ishøj Stationsvej, hvor der ikke må køre cykler og ikke færdes gående.
Betyder det også 'Lille Knallert' ?
Og hvad med de 'Store´ ?

Knallert er ikke nævnt, kun cykler i form af forbudstavle og gående i form af tekst på undertavle.

Indrømmet, jeg har kørt et kort stræk ud til Køgevejen et par gange. Alternativet er stisystemet, der dels ikke er specielt godt skiltet og dels sender mig igennem diverse cykelchikaner, der kun med god vilje (læs: balanceevne) kan passeres på scooter.
Vi har de politikere, vi fortjener. 'Nogen' har stemt på dem! Men så er der alle de politikere, som vi ikke kan gøre noget ved. DJØF'erne i embedsvældet!
Svar
#4
Hvorfor mener du, at det ikke skulle kunne koste noget, at undlade at bruge cykelsti på lille knallert?
Fædselslovens §14, stk 2 siger helt tydeligt, at såfremt der er en cykelsti, og der ikke ikke er angivet andet ved skiltning, så skal en lille knallert føres på cykelsti. Dette betyder så omvendt, at man IKKE må køre på kørebanen, hvis der er en cykelsti. Stk. 3, påpeger dog, at såfremt man pga. af køretøjets bredde er til væsentlig ulempe for andre på cykelstien, så SKAL man ud på kørebanen - fik i den, aller jer med "cristianiacykler" Ond

Enhver overtrædelse af færdselsloven kan straffes, og jeg vil tro, at taksten også her er 500,-

Jeg kender godt problemet ved Ishøj Ond Når der ved skiltning er forbud mod at køre på cykel på kørebanestykket, så gælder det også for lille knallert. Stor knallert, må derimod godt køre der.

§ 14. Er der på vej anlagt særlige baner for forskellige færdselsarter, skal kørende benytte den bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af den pågældende art.

Stk. 2. Ikke registreringspligtig knallert skal føres på cykelsti, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. Hastigheden skal på cykelsti afpasses således, at der ikke fremkaldes fare eller ulempe for den øvrige færdsel på denne. Cyklist og fører af ikke registreringspligtig knallert må kun anvende cykelsti i højre side af vejen i færdselsretningen, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

Stk. 3. Cykel eller ikke registreringspligtig knallert må ikke føres på cykelsti, såfremt køretøjet på grund af dets bredde i belæsset eller ubelæsset stand kan være til væsentlig ulempe for andre kørende på cykelstien.

Stk. 4. Trafikministeren kan fastsætte bestemmelser om cyklisters anvendelse af fortov og gangsti. Der skal i sådanne tilfælde være klar adskillelse mellem den del af fortovet eller gangstien, hvorpå cyklister må færdes, og den del, der er forbeholdt for gående.

Stk. 5. Hvor der findes et krybespor, skal dette anvendes af køretøjer, der fremføres med en lavere hastighed end den, som er angivet på færdselstavlen ved krybesporet. Andet køretøj må ikke føres i krybespor. Ved udkørsel fra krybespor skal den kørende sikre sig, at manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre.


NB! "Ikke registreringspligtig knallert" erstattes løbende med "Lille knallert"
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
#5
kragen Skrev:Hvorfor mener du, at det ikke skulle kunne koste noget, at undlade at bruge cykelsti på lille knallert?
Fædselslovens §14, stk 2 siger helt tydeligt, at såfremt der er en cykelsti, og der ikke ikke er angivet andet ved skiltning, så skal en lille knallert føres på cykelsti. Dette betyder så omvendt, at man IKKE må køre på kørebanen, hvis der er en cykelsti. Stk. 3, påpeger dog, at såfremt man pga. af køretøjets bredde er til væsentlig ulempe for andre på cykelstien, så SKAL man ud på kørebanen - fik i den, aller jer med "cristianiacykler" Ond

Enhver overtrædelse af færdselsloven kan straffes, og jeg vil tro, at taksten også her er 500,-

Jeg kender godt problemet ved Ishøj Ond Når der ved skiltning er forbud mod at køre på cykel på kørebanestykket, så gælder det også for lille knallert. Stor knallert, må derimod godt køre der.
Ikke at der er meget, der kommer som nogen overraskelse, men..

I det link/den PDF sukedk2001 henviser til, står der i §14 stk1, anden linie:
"Undladt at benytte cykelsti" -- Ingen sats for knallert (kun cykel)
Denne tyder på at ALLE cykler bare har at holde sig på cykelstien uanset ... :?

Under stk.2, 1. linie står der så
"Knallert ulovligt på kørebane/cykelsti" -- at betale 500,-

Er det denne sidste 'sats' der skal tolkes forskelligt alt afhængig af knallertens lovlige max. hast. ?
(Og så naturligvis, i de tilfælde, hvor bystyret ikke vil have knallerter på cykelstien)

Listen er sikkert kun vejledende (for hvem?), for den er i hvert fald vildledende for os almindeligt dødelige Ked af det
Vi har de politikere, vi fortjener. 'Nogen' har stemt på dem! Men så er der alle de politikere, som vi ikke kan gøre noget ved. DJØF'erne i embedsvældet!
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#6
walker1 Skrev:Ikke at der er meget, der kommer som nogen overraskelse, men..

I det link/den PDF sukedk2001 henviser til, står der i §14 stk1, anden linie:
"Undladt at benytte cykelsti" -- Ingen sats for knallert (kun cykel)
Denne tyder på at ALLE cykler bare har at holde sig på cykelstien uanset ... :?

Under stk.2, 1. linie står der så
"Knallert ulovligt på kørebane/cykelsti" -- at betale 500,-

Er det denne sidste 'sats' der skal tolkes forskelligt alt afhængig af knallertens lovlige max. hast. ?
(Og så naturligvis, i de tilfælde, hvor bystyret ikke vil have knallerter på cykelstien)

Listen er sikkert kun vejledende (for hvem?), for den er i hvert fald vildledende for os almindeligt dødelige Ked af det
Det skal forstås på den lidt kringlede måde, at bødetaksterne kun henviser overordnet til færdselsloven, og at man derfor må slå de enkelte paragraffer op, for at se, hvad de siger. Man har så i "bødekataloget" valgt at holde cyklerne for sig selv i stk. 1, og samlet taksten for knallert i stk. 2. Grunden er nok, at stk. 1 i loven er den generelle bestemmelse, der blot siger, at kørende skal holde sig på de dertil indrettede kørebaner, ellers vanker der bøder. Stk. 2 fastslår så direkte, at en lille knallert - modsat en stor knallert - skal betragtes som en cykel, når det gælder placering. Det havde været mere overskueligt, hvis der bare stod "lille knallert/cykel ulovligt på kørebane eller cykelsti - at betale 500 gode danske kroner", og så henvise til, hvor man kunne se, hvornår det ene eller andet var ulovligt (FL §14, stk. 3). Så den går altså ikke, at tyde "undladt at benytte cykelsti" delen som om, at ALLE cykler bare har at holde sig på cykelstien - igen FL §14, stk. 3 - det har de nemlig ikke altid :wink:
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar


Forum spring: