Søg Garagen Hej Gæst! Register

Projekt: Indsprøjtningskit på scooter
#1
Hej alle sammen. Smil
Jeg har nu lagt min bestilling hos Ecotrons på et indsprøjtningskit og jeg vil prøve at samle alt information og hvad jeg finder ud af i denne tråd. Smil

Dette kit indeholder:
- Programmerbar ECU (styreenhed)
- Ledningsnet med stik og sikringer i
- Gasspjældshus 24mm (fås også i 28mm og 32mm til større motorer), med sensor, som fortæller ECU'en, hvor meget spjældet er åbent
- Studs til GY6 motor, hvorpå indsprøjteren (engelsk: Injector) sidder
- Indsprøjter (i mit tilfælde 38g/min, men de fås større til større motorer)
- Benzinpumpe
- Benzin tryk regulator (ved jeg ikke, hvad er, men jeg finder nok ud af det)
- Benzinfilter
- Benzinslanger
- Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor
- Motor temperatur sensor
- Luft temperatur sensor
- CDI
- Oxygen sensor
- Kommunikationskabel fra ECU til Computeren
- USB adaptor til kommunikationskablet
- "Performance" knap, som gør at man kører en smugle for fedt
- Tuningssoftware på CD, som tillader programmering af ECU'en

   

Tændingen
Tændingen programmeres ved hjælp af ECU'en, hvor man kan stille den til at tænde ved et bestemt antal grader inden pickuppen aktiveres. Grunden til at man vil have den til at give gnist inden pickuppen aktiveres er, at der er en forsinkelse på tændingen, så man uden den tidligere gnist, først ville give gnist, når svinghjulet har drejet 29 grader mere end der, hvor pickuppen er.
På normale scooteres CDI er tændingen sat tidligere, udelukkende på baggrund af hvor mange omdrejninger man har per minut, hvorimod en af fordelene ved de mange sensorer, og ECU'en skulle være, at den tager mange andre faktorer ind, når tændingstidspunktet fastsættes. Det betyder, at man kan programmere sin ECU til et bestemt tændingstidspunkt, men at det reelle tændingstidspunkt vil være en smugle anderledes, da den i realtid ændrer på faktorer, alt efter hvor varm motoren er, og hvor meget man har åbnet gasspjældet. Smil
Man skal bruge deres CDI, for at tændingen kan indstilles via deres ECU, og det virker åbenbart ikke på 2-taktere.


Gasspjældshus
Umiddelbart vil der være et par stykker der får store øjne, når jeg siger, at jeg skal have 24mm på en standart maskine, men det er der en god forklaring på.
I en karburator man afhængig af et fysisk fænomen kaldet venturi effekten, for at suge benzin op. Denne venturi effekt er, at man har en indsnævring, som tvinger lufthastigheden op, hvorved trykket daler, og benzin suges op gennem dysen og ind i luftstrømmen.
Dette er man ved indsprøjtning ikke afhængig af, da man ved pumper sprøjter benzinen ud i luftstrømmen uanset hastighed og tryk. Derfor sørger man for at have så få forhindringer for luftstrømmen som muligt, hvorfor at der ingen indsnævring er i gasspjældshuset til indsprøjtning.
Benzinindsprøjteren sidder i studsen lige over indsugningsventilen, så når indsugnings-takten går i gang, vil benzinen blive sprøjtet næsten direkte ned i motoren. Man har placeret indsprøjteren så tæt på motoren som muligt, for at så meget som muligt skal ende i motoren i stedet for at ramme siderne. Det er også for at bevare en relativt høj hastighed, at jeg har valgt en 24mm gasspjældshus (standart karburatoren på Kymco Agility er 20mm), da højere hastighed bør forstøve benzinen bedre og få så lidt som muligt til at ende på siderne.
Jeg bliver måske nødt til at modificere luftfilteret, så det kan passe på gasspjældshuset, og så hastigheden i luftstrømmen bliver højere, men det finder vi ud af senere. Smil

Benzinpumpe
Benzinpumpen er den del, som skaber overtryk før indsprøjteren, således at benzinen forstøves bedst muligt, og så man kan få benzinen fra tanken til indsprøjteren. Ecotrons siger, at den skal monteres i stedet for vaacum ventilen, som normalt sidder på tanken, men selve installationen er jeg lidt i tvivl om. Benzinpumpen er 38mm i diameter og bruger 2A, hvilket betyder, at den ikke burde stjæle strømmen fra batteriet, og specielt ikke, når motoren er tændt. Grin
Benzinpumpen kan pumpe 25 liter benzin per time.

Benzin Tryk Regulator
Denne del sidder på et T-stykke mellem benzinpumpen og indsprøjteren, og sørger for at trykket ikke bliver over 1,05 Bar. Bliver trykket over dette, vil trykregulatoren åbne, og benzin vil gennem en returneringsslange komme tilbage til tanken, gennem et hul man har lavet, hvor slangen går ind. Smil

Sensorer
Sensorerne er i dette tilfælde MAP-, Oxygen-, motortemperatur-, lufttemperatur- og gasspjælds possitionssensor. Disse sensorer er en del af den store opgradering, som gør at jeg mener, at denne ombygning vil være så alsidig, da det tillader styreenheden at vide meget mere om motoren og at den så kan tage højde for så mange variabler, som en normal scooter ikke tager højde for. Derudover kan jeg på min computer aflæse disse sensorer, og så vide en masse om, hvordan motoren er, når den kører. Så kan jeg også lære noget. Smil

En af de mest komplicerede sensorer er Oxygen sensoren, som placeres i forrøret på udstødningsrøret så tæt på udstødningsporten som muligt. Den måler (så vidt jeg har forstået) den elektriske ledeevne i udstødningsgassen, og kan på den måde måle, hvor stor en andel af benzinen der er blevet fuldstendigt forbrændt (fuldstendig forbrænding er CnHn+nO2 -> nCO2+nH2O, som giver mest energi, og også er den mest miljøvenlige udstødningsgas man kan få ud af en kulstofforbindelse, som benzin er).
Når oxygen sensoren er koblet til computeren, vil den vise en sinus-kurve, hvor spændingen skiftevis kommer over og under et givent punkt (da dette er en smal-bånds O2 sensor. Bred-bånds versionen ville kunne vise præcis hvor meget benzin man skal tilføje/fjerne, for at få den optimale forbrænding, men disse er hammerdyre, så det gider vi ikke.) når benzinblandingen er optimal, og den vil så vidt jeg har forstået vise konsekvent den øvre eller nedre værdi, hvis man kører med for meget eller lidt benzin. Oxygen sensoren virker først når den er varmet op, og har dertil ikke godt af dårlige forbrændinger.
Med dette kit og en oxygen sensor skulle den fintune sig selv (efter at man manuelt har grov-tunet), så små variabler som lokalt lufttryk og lufttemperatur (hvilket en karburator ikke gør, så man ofte har en enten for fed eller tynd blanding.). SLS skal dog blokeres, for at dette system kan bruges

MAP sensoren er en af de andre sensorer, som kræver lidt forklaring. Denne sensor måler, hvor meget undertryk der er i indsugnings studsen. På denne måde skulle ECU'en kunne vide, hvor meget motoren er belastet, da krumtappen uden belastning ville kunne opnå højere hastighed ved arbejdstakten, som så stadig er til stede ved indsugningstakten, så der suges hårdere end ved højere belastning.


Tilføjelse af turbolader
Ecotrons, hvor jeg har bestilt mit kit fra tilbyder også et kit til turboladte motorer, hvor den eneste forskel er, at man skal bruge en MAP-sensor på 2,5 bar i stedet for 1,05 bar, en Benzin Tryk Regulator på 3 bar i stedet for 2,5 bar og en benzin indsprøjter, som er 1,5 til 2 gange så stor som normalt, da man skal kunne tilføje den ekstra mængde benzin til den ekstra mængde luft.
Jeg vil tro at den større MAP-sensor skyldes, at turboladeren hæver trykket i studsen meget, så trykfaldet så er mindre i studsen under indsugningstakten.
At man skal have en større Benzin Tryk Regulator må skyldes, at der er større tryk i studsen, og at der derfor skal være et større tryk bag indsprøjteren, for at benzinen kan forstøves ordenligt. Jeg har dog læst et eller andet sted, at en turbolader skulle forstøve benzinen bedre på grund af højere hastighed, så det kan være at det simpelthen bare er en kombi. Grøn grin


Tuningen vil jeg ikke komme ind på her, da det virker lidt for kompliceret at forklare, men jeg vil når jeg får den, fortælle om det er let eller svært. Grin

Glæder mig allerede som var det juleaften! Blink med øjet

Konklusion skrevet d. 30/12 -2013
Scooteren har kørt upåklageligt i mange måneder nu efter at have været installeret næsten uafbrudt i et år.
Projektet er succesfuldt slut og konklusionen er at det fungerer godt og giver mange flere muligheder end karburatorer. Der er dog nogle småting idet det er et universal kit som det med at man selv må sørge for at få benzinsystemet til benzintanken på en måde der ikke lækker benzin og sørge for at der er plads til slangerne så intet knækker. Grøn grin
Så snart man har fået det til at virke er det en klar opgradering. Grøn grin

Jeg endte med at finde følgende problemer med installationen:
- Hvis man tidligere har haft en vakuumhane skal man skal finde en måde at fastgøre benzinslangen sikkert i benzintanken, da silikone alene giver mulighed for at slangen hopper af.
- På Kymco Agility 50 (og sikkert også andre maskiner) skal man fjerne en del af saddelboksen for at skabe frigang til benzinslange og indsprøjter. Gøres dette ikke er der mulighed for at ødelægge en plastik adapter og der vil så sprøjte benzin ud over det hele.
- Det skal overvejes hvor på udstødningsrøret man sætter sin lambda sonde da det er et følsomt instrument og man ikke må lodde knækkede ledninger da de så vil få en anden modstand.

Jeg fandt følgende problemstillinger og løsninger til at være mulige at andre også kan opleve, hvor sensorene ikke fortæller om fejl:

- Problem: Omdrejningerne ved tomgang stiger ukontrollabelt indtil indsprøjtningssystemet fjerner benzinen (normalt 3-5000 omdr.) og omdrejningerne falder ned på et acceptabelt niveau for blot at stige igen. Løsning: Problemet er at motoren kan suge for meget luft ind selvom gasspjældet er lukket. Enten står (bypass-) tomgangsskruen for langt ude, ellers er der falsk luft. Det kit jeg modtog i sin tid havde en for lille tætningsring imellem gasspjældshuset og studsen, dette problem blev løst ved at putte tætningssilikone ind i rillen og lade tørre i 24 timer inden samling. Det er også muligt at problemet er ved den sorte spacer, der hjælper silikone også. Smil
- Problem: Motoren har svært ved at stå i tomgang, specielt når den er kold, og den er svær at starte. Løsning: Dette skyldes at der ikke kommer nok strøm til benzinpumpen, som sammen med lambda sonden er den mest strømkrævende del i hele sættet. Lambdasonden bruger primært strøm til at varme sig selv op når man først drejer nøglen og problemet er derfor værst ved kold motor. Årsagen er enten en lav batterispænding eller en forhøjet modstand i strømmens vej og jeg har oplevet at det har været det sidste der har været sværest at lure. Der kan være rust i relæet der sender strøm til benzinpumpen. Relæets sorte plastikkappe kan fjernes med en flad skruetrækker og anlægsfladen kan renses ved at man først fjerner den lille fjeder og dernæst forsigtigt løsner kontaktpladen og renser alle kontaktflader med smergellærred. Smil
- Problem: Motoren sprutter og hakker, specielt ved fuld gas og går måske ud. Lambdasensoren viser nogle gange magert andre gange fed blanding. Løsning: Dette skyldes for lavt benzintryk. Tjek først at der ikke er nogen utætheder i benzinsystemet (du vil kunne se en fin stråle sprøjte ud eller at det simpelthen bare pisser ud.). Tjek derefter at der er benzin nok i systemet og at der ikke er noget luft i slangerne (udover tilbageløb, der må gerne være lidt). Er det intet af dette er problemet højest sandsynligt foresaget af strømproblemer, som ovenfor.
- Mangel på gnist har jeg aldrig oplevet, hvor det har skyldtes andet end fejl under installationen.

Eksterne link med lidt læsning:
Tuning guide
Installations manual
MAP sensor
Amerikaner fortæller om dette kit
Noget teori om indsprøjtning
Biler er meget længere fremme i udviklingen.
Rapport om fordelene ved direkte indsprøjtning på 2t og indirekte på 4t scootere.
Oversigt over Volumetrisk effektivitet
Test af forskellige wideband O2-sensorer
Første Kymco Agility 50, årgang 2008  11.000 km. (død og reservedele)
Anden Kymco Agility 50, årgang 2010  20.000 km. Benzinindsprøjtning. Stjålet!
Kymco K-pipe 125, årgang 2014 15.000 km. Solgt
Tredje Kymco Agility 50 12.000 km.
Honda CB 500, årgang 1997, 52.000 km.

"Kør efter forholdene".
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#2
Det lyder spændende, held og lykke med det.
Kawasaki KLE 650 Versys 2010
Svar
#3
(28-04-2012, 17:03)mtk Skrev: Det lyder spændende, held og lykke med det.

Taak for det. Grin
Jeg er også rigtig spændt, men der er desværre 5-7 arbejdsdages fragt, så hvis jeg er (super duper) heldig har jeg den til næste weekend. Smil
Første Kymco Agility 50, årgang 2008  11.000 km. (død og reservedele)
Anden Kymco Agility 50, årgang 2010  20.000 km. Benzinindsprøjtning. Stjålet!
Kymco K-pipe 125, årgang 2014 15.000 km. Solgt
Tredje Kymco Agility 50 12.000 km.
Honda CB 500, årgang 1997, 52.000 km.

"Kør efter forholdene".
Svar
#4
Halløj igen. Smil
Jeg mangler noget at fordrive ventetiden indtil kittet kommer hjem, og bestemte mig for at inspicere forskellige dele, da jeg fandt ud af, at den giver en høj hvisle-lyd, når jeg stiller den på kompressionstakten. Jeg er lidt usikker på, om der er noget med stempelringene, eller om det er helt normalt at den mængde luft slipper ved siden af stemplet. Lyden kan høres i videoen under. Grøn grin

Jeg ejer dog ikke en kompressionsmåler, som jeg behøver for at teste dette, men vil nok købe en, hvis i synes at det er meget mistænksomt. Smil

Grunden til, at jeg mistænker stempelringene er, at tændrøret ligner, at der er kommet olie på, og at der var nogle flager af sort materiale i olien, som jeg også lige tjekkede.

   
Flagerne i olien.

http://www.youtube.com/watch?v=ysBIFyIxJ3k
Videoen med lyden.

Jeg fik desværre ikke taget noget billede af tændrøret, og jeg har ikke haft åbent til stemplet, da jeg ikke har nogen pakninger, som jeg kan putte i bagefter, så det tjekker jeg, hvis nogen tror at min mistanke er begrundet. Tror i det? Grøn grin
Første Kymco Agility 50, årgang 2008  11.000 km. (død og reservedele)
Anden Kymco Agility 50, årgang 2010  20.000 km. Benzinindsprøjtning. Stjålet!
Kymco K-pipe 125, årgang 2014 15.000 km. Solgt
Tredje Kymco Agility 50 12.000 km.
Honda CB 500, årgang 1997, 52.000 km.

"Kør efter forholdene".
Svar
#5
Super spændende projekt, glæder mig til at følge fremgangen.

Kører sådan en med fast "open loop" map ved bundgas?
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#6
(29-04-2012, 14:59)12V Skrev: Super spændende projekt, glæder mig til at følge fremgangen.

Kører sådan en med fast "open loop" map ved bundgas?

Som jeg har forstået det, har "open loop" og "closed loop" noget med tilstedeværelsen af oxygen sensoren og ikke MAP-sensoren at gøre, således at det er et "closed loop", hvis sensoren er sluttet til, og den så automatisk fin-justerer blandingen og tændingstidspunktet ud fra både MAP-, oxygen- og temperatur-sensorer, hvor man ved et "open loop" skal gøre mere manuelt og selv fin-indstille, og det så hovedsageligt er tændingstidspunktet der flyttes på på baggrund af MAP- og Temperatur-sensorerne, da den ikke har samme mulighed for at vide, om forbrændingen er ren. Smil

Jeg ved ikke helt, om jeg har forstået dit spørgsmål, men ellers må du lige stille det igen. Blink med øjet
Første Kymco Agility 50, årgang 2008  11.000 km. (død og reservedele)
Anden Kymco Agility 50, årgang 2010  20.000 km. Benzinindsprøjtning. Stjålet!
Kymco K-pipe 125, årgang 2014 15.000 km. Solgt
Tredje Kymco Agility 50 12.000 km.
Honda CB 500, årgang 1997, 52.000 km.

"Kør efter forholdene".
Svar
#7
Det var meget fint svaret, det var faktisk closed loop jeg mente kan jeg se nu hvor du beskriver det Smil
Svar
#8
(29-04-2012, 15:15)12V Skrev: Det var meget fint svaret, det var faktisk closed loop jeg mente kan jeg se nu hvor du beskriver det Smil

Hehe, men jo, det kan det sagtens gøre, men det skal dog grov-indstilles først, da Oxygen-sensoren kan tage skade af dårlig forbrænding, og kun er i stand til at fin-tune. Smil
Men aller først skal jeg have det hjem, og fundet ud af hvor stor den sensor er, for hvis den er for stor til det hul der er i udstødningen normalt, må jeg finde et sted at svejse en bolt der passer på. Grin
Første Kymco Agility 50, årgang 2008  11.000 km. (død og reservedele)
Anden Kymco Agility 50, årgang 2010  20.000 km. Benzinindsprøjtning. Stjålet!
Kymco K-pipe 125, årgang 2014 15.000 km. Solgt
Tredje Kymco Agility 50 12.000 km.
Honda CB 500, årgang 1997, 52.000 km.

"Kør efter forholdene".
Svar
#9
Det er da et halv-pebret projekt. Tror jeg nøjes med gammeldaws karburator Griner
PGO PMX Sport - 14000 km. Købt d. 27/07/11 :)
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#10
(29-04-2012, 22:11)Jep123 Skrev: Det er da et halv-pebret projekt. Tror jeg nøjes med gammeldaws karburator Griner

Tjaaaa, ja det er det.
Men jeg er vidst endnu en af dem med underlige prioriteter, for jeg synes at det kunne være alt for fedt, at få scooteren ind i dette årtusind, og at kunne lege sådan med alt muligt. Fræk
Men nøj, hvor er ventetid lang. Grøn grin
Første Kymco Agility 50, årgang 2008  11.000 km. (død og reservedele)
Anden Kymco Agility 50, årgang 2010  20.000 km. Benzinindsprøjtning. Stjålet!
Kymco K-pipe 125, årgang 2014 15.000 km. Solgt
Tredje Kymco Agility 50 12.000 km.
Honda CB 500, årgang 1997, 52.000 km.

"Kør efter forholdene".
Svar
#11
Har du virkelig givet omkring 2200krMålløsMålløs
Gilera Stalker -- årgang 2009 -- 3800km. Lovlig
BMW 320i E30 Coupe -- årgang 1987 -- 242.000km.
Svar
#12
(29-04-2012, 22:26)Ra1994gh Skrev: Har du virkelig givet omkring 2200krMålløsMålløs

Det er jo ikke slemmere end ny cylinder og udstødning Grin

Hvad man investere i sin scooter løber jo hurtigt op Blink med øjet
Tidligere:
Baotian BT49QT-7. Peugeot Speedfight 3. Hyundai i10. Ford Mondeo. Aprillia Ditech.
CPI Hussar. Nissan Primera eGT. Alfa Romeo 156. Ford Mondeo V6. VW Polo Fox. Nissan Almera. Mitsubishi Galant V6. Nissan Micra
Nuværende:
Saab 900
Svar


Forum spring: