Søg Garagen Hej Gæst! Register

Løkketale
#1
Som bebudet længe herinde, har Løkke nu taget sig sammen til, at få den danske lovgivning i overensstemmelse med EU's tredje kørekortdirektiv, og vil i denne folketingssamling tage hånd om bla. følgende:

Ændring af færdselsloven (Implementering af dele tredje kørekortdirektiv – ændring af gyldighedsperioden på kørekort) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre dele af direktiv 2006/126/EF om kørekort (tredie kørekortdirektiv). Forslaget vil bl.a. indebære indførelse af en administrativ gyldighedsperiode for kørekort, der udstedes efter direktivets iværksættelse. I tilknytning til lovforslaget vil der blive udstedt en række administrative bestemmelser, herunder om systematisk ombytning af allerede udstedte kørekort.

Ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) (Okt II)

Formålet med lovforslaget er at højne færdselssikkerheden ved knallertkørsel. Lovforslaget indebærer, at der indføres kørekort til knallerter, og at der samtidig skabes grundlag for en udvidelse af knallertuddannelsen. Forslaget indebærer endvidere en skærpelse af sanktionerne for ulovlig knallertkørsel. Forslaget skal ses i sammenhæng med Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan fra maj 2007 og tredje kørekortdirektiv.

Ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bøder) (Dec I)

Lovforslaget vedrører en forhøjelse af bødeniveauet i sager om overtrædelse af færdselsloven. Lovforslaget vil bygge på Rigsadvokatens redegørelse om bødetakster på færdselsområdet. Lovforslaget forventes desuden at indeholde en vis skærpelse af sanktionen for kørsel uden førerret og vil også kunne indeholde visse andre ændringer af færdselsloven.

Ændring af færdselsloven (Bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet) (Feb II)

Justitsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe om bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet. Arbejdsgruppen forventes at afgive en rapport i løbet af 2010. Der kan på denne baggrund blive tale om at fremsætte lovforslag på området.


Nogle af tankerne bag direktivet, kan ses her:
http://www.eu-oplysningen.dk/upload/appl...030621.pdf

Det væsentlige for os bliver, at "30'er knallerten" forsvinder, og afløses af en et-eller-andet, der højst må køre 25 km/t. "Knallerter", med en tilladt hastighed på mere end 25 km/t ,er herefter en motorcykelkategori (50ccm, maks. 5 hk, maks. 45km/t, i Danmark 18 år, kørekort). "Stor knallert" bliver herefter et motorkøretøj, hvilket igen medfører, at andre love skal laves om - bla. definitionen på motorvej, f.eks. ved at hæve "minimumsgrænsen" for motorkøretøjer, der må benytte dem, til 50 km/t. ændres det ikke, ville en 45'er, per definition, nemlig ellers måtte benytte dem, når det kategoriseres, som et motorkøretøj. Envidere, vil 45'eren herefter, også være underlagt de amindelige regler for bla. konfiskation af motorkøretøjer.

Gradvis opnåelse af kørekort til "højere" kategori. Dvs. er man 18, kan man få kørekort til f.eks. en 125 cmm ("neddroslede" lette mc'er forsvinder), som efter to år, uden problemer med færdselsloven, automatisk giver ret til at køre næste kategori mc. Aldersgrænsen for, at kunne tage til større mc direkte, forhøjes fra 21 år til 24 år.

Indførelse af "udvidet knallertbevisundervisning" til 25'ere, for personer under 18 år. Udvidelse af strafferammen for at køre på ulovlig "25'er" og 45'er (nu mc), så det kan medføre udsættelse af retten til at erhverve næste kategori kørekort. For unge under 18 år på 25'ere, vil det medføre, at udsættelsen på f.eks. 2 år, vil have virkning fra man fylder 18 år, således, at man først kan få et kørekort, når man fylder 20 år. Har man et kørekort til en højere kategori, og får tilstrækkelige klip, f.eks. to, hvis man kun har haft det i under to år, vil det konkret betyde, at man ryger en kategori ned, til f.eks. en 125'er i to år mere (forudsat, at man ikke får køreforbud).

Går det efter planen, skal lovene færdigbehandles i 2011, så de kan træde i kraft senest januar 2012. Det bliver så spændende, at se, hvilke overgangsordninger, der bliver vedtaget, for de nuværende 30'ere, og nuværende kørekort. Lovene vil nemlig principielt kun gælde for nye knallerter og kørekort efter 1. januar 2012, men det må forudses, at der for kørekortenes vedkommende, vil ske en fysisk udskiftning, idet vores nuværende kort, hverken opfylder kravene til tekst eller udformning. De nuværende 30'ere, vil kunne køre i en periode, men efter 1. januar 2012, nok kun kunne køres af unge under 18 år, der har fået deres knallertbevis før dette tidspunkt, idet jeg forudser, at det nye "knallertbevis", kun vil give ret til at føre "knallert", med en maksimal tilladt hastighed på 25 km/t. De "gamle" 30'ere, vil herefter kun kunne være attraktive for personer over 18 år, der ikke har kørekort, medmindre, at man, som i Tyskland, vil tillade en neddrosling til 25 km/t. Det er i øjeblikket ikke tilladt i Danmark, og vil derfor kræve endnu en lovændring, som man retfærdigvis bør foretage. En sådan lovændring, vil endvidere kunne gøre det muligt, at at fjerne droslingen igen, når man har taget et kørekort, så man kan fortsætte på den samme "knallert" - nu som 45'er.

Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#2
Okay, har nu læst det hele, men må sige at min teenagehjerne kan ikke lige få det oversat til normal teenage dansk Smil men skal lige være sikker på om det nu er rigtigt det jeg "mener" jeg har læst:

Alle som har taget knallerbevis som 16årig inden januar 2012, må gerne køre på knallert 30?

Læser det nok lige igen når jeg kommer hjem, så jeg kan få det rigtige mening Smil
Svar
#3
(06-10-2010, 11:10)Gerner Skrev: Okay, har nu læst det hele, men må sige at min teenagehjerne kan ikke lige få det oversat til normal teenage dansk Smil men skal lige være sikker på om det nu er rigtigt det jeg "mener" jeg har læst:

Alle som har taget knallerbevis som 16årig inden januar 2012, må gerne køre på knallert 30?

Læser det nok lige igen når jeg kommer hjem, så jeg kan få det rigtige mening Smil
Det vil være den normale fremgangsmåde, når der ændres i loven. Det vil kun gælde for nye knallerter, taget i brug første gang efter 1. januar (der sælges som nye). De, der allerede har et knallertbevis, vil fortsat kunne køre på en "30'er" - medmindre, de får den smarte ide, at de alle, skal drosles elektronisk til 25 km/t. Sådan en fætter, koster ca. 800 kr. i Tyskland, og minder lidt om en CDI. Det er dog mere, den udvidede strafferamme, der giver mulighed for udsættelse af retten til at erhverve kørekort, der burde vække bekymring hos nogle, der har "tabt" f.eks. skiven. Man vil altså både kunne få en bøde, få konfiskeret sin knallert, samt få udsat sit kørekort i et par år, hvis man har været "kreativ" med sin knallert.

Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
#4
(06-10-2010, 12:06)kragen Skrev: Det vil være den normale fremgangsmåde, når der ændres i loven. Det vil kun gælde for nye knallerter, taget i brug første gang efter 1. januar (der sælges som nye). De, der allerede har et knallertbevis, vil fortsat kunne køre på en "30'er" - medmindre, de får den smarte ide, at de alle, skal drosles elektronisk til 25 km/t.

Okay, lyder godt, for synes ikke det er værd at havde en scooter hvis man så kun måtte køre 25 km/t.. for det er langsomt!

Det er dog mere, den udvidede strafferamme, der giver mulighed for udsættelse af retten til at erhverve kørekort, der burde vække bekymring hos nogle, der har "tabt" f.eks. skiven. Man vil altså både kunne få en bøde, få konfiskeret sin knallert, samt få udsat sit kørekort i et par år, hvis man har været "kreativ" med sin knallert.[/quote]

Hmm dvs. at hvis jeg bliver taget på min SF2 med pillet skive, så vil der ikke kunne være chance for at få udsat kørekort første gang? men anden gang kan de både tage scooteren og udsættelse af kørekort?
Svar
#5
De er nok noget af det dummeste nogensinde.
Tror han seriøst selv, at det vil hjælpe ved at lave dem langsommere.
Kig dog på problemet istedet for bare, at kigge på hvor mange der dør hvert år.
Jeg kunne brække mig i lårtykke stråler nogen gange over politikere, der ikke tænker før de snakker. Hvis den lov bliver indført, er han bare med til at gøre problemet endnu større end det allerede er.
Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#6
Hmm, er spændt på om jeg kommer til at gå ind under det. Bliver 18 29/09/2011 så jeg skal gang med kørekortet så hurtigt som muligt kan jeg høre.

Spørgsmål. Hvis man har til bil og tager til mc efter 01/01/2012 er det så kun mc kortet der går ind under den nye lov så ?
Kawasaki KLE 650 Versys 2010
Svar
#7
(06-10-2010, 15:11)mtk Skrev: Hmm, er spændt på om jeg kommer til at gå ind under det. Bliver 18 29/09/2011 så jeg skal gang med kørekortet så hurtigt som muligt kan jeg høre.

Spørgsmål. Hvis man har til bil og tager til mc efter 01/01/2012 er det så kun mc kortet der går ind under den nye lov så ?

Ja/nej. Der kommer også nye kørekort og regler, for alle de andre kategorier kørkort. Jeg citerede blot de umiddelbart interessante for knallertfolket - men har du taget et, til en af kategorierne inden, vil dine tidligere "rettigheder" blive overført på det nye kort.
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
#8
Håber satme der bliver udskrevet valg til foråret..
Svar
#9
(06-10-2010, 15:30)Rodding Skrev: Håber satme der bliver udskrevet valg til foråret..


Det skal du nok ikke regne med vil betyde noget. Dels har vi pr. definition ingen venner på borgen - Helle Thorning hader knallerter mindst lige så meget som Løkke Rasmussen - og dels er det et led i noget europæisk harmoniserings-fidlifut af reglerne.

Svar
Vil du slippe for reklamerne - Opret en bruger idag, og bliv en del af fællesskabet. :)

#10
(06-10-2010, 13:41)Gerner Skrev: Okay, lyder godt, for synes ikke det er værd at havde en scooter hvis man så kun måtte køre 25 km/t.. for det er langsomt!

Det er dog mere, den udvidede strafferamme, der giver mulighed for udsættelse af retten til at erhverve kørekort, der burde vække bekymring hos nogle, der har "tabt" f.eks. skiven. Man vil altså både kunne få en bøde, få konfiskeret sin knallert, samt få udsat sit kørekort i et par år, hvis man har været "kreativ" med sin knallert.

Hmm dvs. at hvis jeg bliver taget på min SF2 med pillet skive, så vil der ikke kunne være chance for at få udsat kørekort første gang? men anden gang kan de både tage scooteren og udsættelse af kørekort?
[/quote]
Det kan godt være, at du synes, at 25 km/t er for langsomt, i forhold til 30 km/t, du må køre nu, uden kørekort; men de 25 km/t er altså den hastighed resten af EU's knallertkørere har måttet stille sig tilfreds med i årtier. Det er Danamark, der hidtil har haft en dispensation, til de sidste 5 km/t, og som nu bare ophører. Det er ikke noget, folkene på "Borgen" kan gøre noget ved. De kunne dog acceptere EU's anbefaling om, at kørekort til 45'er og lille mc skal kunne tages af 16-årige - men det vil de ikke. Mig bekendt, er det kun DF, der er villig til, at sænke alderen, så vi kommer på linie med resten af EU, og de øvrige nordiske lande.

Om de vil vedtage, at en udsættelse skal komme på tale ved førstegangsforseelse, eller først efter anden gang, som det er tilfældet med konfiskationen, ved jeg ikke. Jeg gætter optimistisk på, at det bliver efter anden gang.
Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
#11
(06-10-2010, 15:30)Rodding Skrev: Håber satme der bliver udskrevet valg til foråret..
Og hvad, skulle det lige hjælpe? Uanset, hvilken regering, der sidder efter et valg, så skal EU's direktiv omsættes til dansk lov. Det eneste, der kan ændres lokalt, er anbefalingerne i direktivet, herunder alderskravet, resten er tvang, som Folketinget bare værsgo' har at vedtage, uanset flertal og farve.

Beatus, qui prodest, quibus potest
Stavefejl og dårlig grammatik er lavet bevidst. Det øger underholdningsværdien.
Remember... four wheels move the body, but two wheels move the soul.
Svar
#12
Det skal ikke forstås på den måde, at jeg tror det vil blive helt anderledes med lovene angående scooter hvis vi får en anden regering. Jeg mener sådan generelt set. Det er jo også vanvittigt, at han vil have små første klasser til at sidde i skolen til klokken 2 hver dag.
Vil ikke til at bringe en diskussion op omkring Lars Løkke osv.
Men som i kan se, er jeg stor modstander af ham og hans parti.
Svar


Forum spring: